Aktualności

 • SOP - wyrafinowana skrzynia biegów Twojej Firmy
  23.05.2017

  Czy wiedzą Państwo, że w dawnych samochodach, trochę młodszych ciężarówkach i nawet współcześnie używanych ciągnikach rolniczych, skrzynie biegów nie były lub nie są synchronizowane? Co to oznacza? Być może część z Państwa pamięta jazdę "Maluchem" bądź innym autem z dawnych lat, w którym ani pierwszy bieg, ani wsteczny nie miały synchronizacji i aby wrzucić któryś z nich, należało się zatrzymać. Dopiero wtedy, można było włączyć bieg bez zgrzytu i niszczenia całej skrzyni i jechać w wybranym kierunku.


  Jeszcze wcześniej, aby zmienić bieg w samochodzie przy każdej zmianie należało dwa razy wcisnąć sprzęgło, aby prędkość skrzyni biegów zrównała się z prędkością silnika. Tylko takie "ręczne" zarządzanie naszą skrzynią biegów w samochodzie gwarantowało bezpieczną, bezawaryjną jazdę. Pominąwszy dygresje tych z Państwa, których hobby stały się rajdy samochodowe, gdzie podwójne wysprzęglenie ma do dziś swoich zwolenników, czy ktoś z Państwa dzisiaj w ogóle zastanawia się nad tym, jak działa skrzynia biegów w samochodzie? Część z Państwa w ogóle zapomina o tym korzystając z automatu, który nie tylko synchronizuje, ale i w odpowiedni sposób zmienia dla nas przełożenia. Prawie wszyscy przecież jesteśmy kierowcami.
  Dlaczego zatem w sposób oczywisty korzystamy z dobrodziejstw współczesnej nauki przy prozaicznym korzystaniu z naszych samochodów, a przy prowadzeniu naszych przedsiębiorstw nie korzystamy z mechanizmów synchronizacyjnych, a korzystamy z ręcznego sterowania?  
  SOP (Sales and Operational Planning - w skrócie S&OP lub SOP) jest niczym innym jak systemem, planem procedur, sposobem działania, zbierania danych i wyciągania z nich wniosków, które integrują planowanie pracy wszystkich działów naszej firmy: zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, marketingu i sprzedaży. W rozwinięciu idei SOP, czyli IMS (Integrated Management System) włączamy w tę integrację również planowanie finansów, controlling, logistykę, kooperację z dostawcami i odbiorcami. Jest to właśnie mechanizm synchronizacji "skrzyni biegów" w naszej firmie.
  Dobre zaprojektowanie systemu oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi może przynieść zautomatyzowanie podejmowania decyzji. Zbierane dane są analizowane i przedstawiane w syntetycznej formie tak, aby podejmowanie decyzji było szybkie i pozbawione błędu oceny rzeczywistości. Dostosowanie działań produkcji do wyników sprzedaży optymalizuje działanie naszej organizacji pod względem kosztowym i marketingowym. Jeżeli będzie nam zwalniać sprzedaż, nie będziemy jechać na wysokich obrotach niepracujących zapasów spalając drogocenne środki finansowe na powierzchni magazynowej. Jeżeli sprzedaż będzie nam rosła, odpowiednie planowanie pozwoli naszej produkcji spełnić oczekiwania sprzedaży i zamiast przyspieszać resztkami mocy na ostatnim biegu, nasze przedsiębiorstwo będzie gotowe na to, aby na optymalnych obrotach wyprodukować dokładnie tyle, ile będzie wymagać od nas rynek. To tylko zobrazowanie działania mechanizmu - każde przedsiębiorstwo jest inne, a wprowadzenie odpowiednich regulacji wymaga pracy, zaangażowania i świadomości koniecznych do wprowadzenia zmian.
  Wiele przedsiębiorstw w dalszym ciągu oddziela zarządzanie produkcją od zarządzania sprzedażą. Zarządy często zakładają, że produkcja ma służebną funkcję wobec rynku, przy czym wyrazem jego potrzeb w przedsiębiorstwie jest dział sprzedaży i marketingu. Według takiego podejścia wyprodukować (przygotować, opracować w formie fizycznej, zamówić, zrealizować określoną liczbę usług) należy tyle, ile rynek potrzebuje. Jednak w firmie działy produkcji, zaopatrzenia, logistyki czyli transportu surowców i produktów gotowych rządzą się swoimi prawami. A co najważniejsze - w zależności od sposobu zarządzania - generują większe lub mniejsze koszty. Wszystkie działania nadzwyczajne, podejmowane ad hoc generują wyższe nakłady. Takie działanie nie jest optymalne dla wyników sprzedaży, zmniejsza marżę, a co za tym idzie zysk. Często również budzi rozdźwięk między spodziewanymi wynikami, a ich realizacją, mimo dobrej dla firmy koniunktury i wysiłków działów sprzedażowych.
  Dodatkowo rozdzielanie funkcji zarządzania produkcją od sprzedaży charakteryzuje się definiowaniem różnych celów dla każdej z grup pracowników/działów. Te cele często są przeciwstawne. Przykładem może być rozliczanie działów składowania z wielkości stanów magazynowych (im mniej wykorzystanych miejsc paletowych, tym lepiej) przy jednoczesnym rozliczaniu sprzedaży z realizacji, która wymaga określonej wielkości dostaw w jednostce czasu ("Co z tego, że podpisałem zamówienie na 100 szt. na ten miesiąc, jeżeli nasza logistyka ma 30 tys. na magazynie, a na kolejne 70 tys. będę musiał czekać kolejne 2 miesiące). Brak koordynacji takich skaskadowanych celów prowadzi do narastania konfliktów wewnętrznych, niezrozumienia wzajemnych potrzeb i problemów realizacyjnych prowadzących do realnych strat finansowych. Straty te mogą być generowane poprzez niezrealizowanie potencjalnej sprzedaży, podwyższone koszty wytworzenia spowodowane wyższymi kosztami zakupów surowców, transportu, magazynowania lub ponadnormatywnym NIEPLANOWANYM wykorzystaniem mocy produkcyjnych.
  Opisany powyżej mechanizm powstawania problemów jest jedynie przykładem. Przyczyn braku optymalnego działania może być wiele. Mogą być one nieuświadomione lub mimo świadomości i dużych chęci np.: wynikać z braku właściwego przepływu informacji. Optymalizacja idzie w parze z planowaniem procesów na każdym etapie, zbieraniem informacji zwrotnych, właściwym kalkulowaniem popytu i idącej za nim podaży. Za określeniem podaży stoi stawianie odpowiednich poziomów dostaw, czasów dostarczania, planowania poziomów zapasów, mocy produkcyjnych oraz sposobów i czasów dostaw wyrobów gotowych do Klienta. Ogromnym wyzwaniem jest postawienie uporządkowanych kaskadowo, odpowiednich celów realizacyjnych dla kolejno - działów, szefów działów, szefów zespołów, indywidualnych celów szeregowych pracowników tak, aby całość stanowiła plan realizacji przez przedsiębiorstwo dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Założenia te nie mogą być przeciwstawne, a zrozumienie potrzeb poszczególnych działów/grup pracowników musi być na wysokim poziomie. Optymalizacja nie może polegać wyłącznie na silnej analizie i narzędziach IT służących zbieraniu danych. Działanie należy oprzeć na dobrze zdefiniowanych parametrach (KPI) dla każdego członka organizacji, właściwej syntezie wynikającej z analizy zebranych danych oraz, co być może najtrudniejsze do zrealizowania, wzajemnym zrozumieniu potrzeb wszystkich członków organizacji.
  Wracając do wspomnianej na początku niniejszego tekstu analogii do skrzyni biegów - dla optymalnego działania organizacji nie możemy dopuścić do tego, aby silnik (do wyboru - sprzedaż, bądź produkcja) pracował na wysokich obrotach w momencie, kiedy koła obracają się powoli. Przy próbie pokonywania naszej drogi na rynku możemy usłyszeć zgrzyt i być świadkiem awarii naszej skrzyni biegów. Może to skutkować niemożnością dalszej jazdy - przeinwestowaniem, ogromnymi stratami łatwo psujących się, przeterminowanych lub przestarzałych technologicznie produktów gotowych. Oczywiście efekt może być skutkiem przeciwnych zdarzeń - straty z tytułu niezrealizowanej sprzedaży obarczonej piętnem obniżonego zaufania rynku lub kar umownych z tytułu niezrealizowanych dostaw.
  Zsynchronizujmy zatem wszystkie działy naszego przedsiębiorstwa w zintegrowanym procesie planowania, aby nasza firma mogła działać niezawodnie jak skrzynie biegów naszych aut, aby te wiozły nas do niezawodnego finansowego sukcesu.  

  Tomasz Szostek
  Freelancer, Dyrektor w Trio Advisory - firmie doradczej zajmującej się m.in. problematyką SOP. Specjalista od zarządzania i procesów zarządczych z 20-letnim doświadczeniem. Były właściciel firmy usługowej w branży telekomunikacyjnej zatrudniającej ok. 200 osób (10 lat). Aktywny manager zarządzający/doradzający firmom w branży Telco/IT, finansowej i rekrutacyjnej. Prywatnie brodacz, podróżnik, żeglarz, elektronik, wielbiciel natury i "świętego spokoju".  
  Więcej na: www.trioadvisory.pl/obszary-ekspertyzy/sop/

 • Wybierają nas najlepsi!
  28.03.2017

  Miło nam jest poinformować, że z szerokiego zakresu usług spółek Grupy Trio Management korzysta większość (63%) spółek giełdowych wyróżnionych najwyższymi lokatami (pozycje 1 – 81) w rankingu Giełdowa Spółka Roku opublikowanym 21 marca w Pulsie Biznesu. Dziękujemy za zaufanie!


  Jak wynika z informacji publikowanych na stronach Pulsu Biznesu: „Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking na rynku. Redakcja Pulsu Biznesu organizuje go z TNS Polska już od 18 lat. (…)Wyboru spółki dokonuje około 100 losowo wybranych maklerów, analityków i doradców inwestycyjnych reprezentujących domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe. To ogromny walor tego sondażu, bowiem spółki giełdowe otrzymują cenną informację na temat postrzegania siebie przez animatorów rynku”.
  Więcej na: www.pb.pl

 • Etatyzacja w zakładach produkcyjnych - spotkanie praktyków
  17.02.2017

  W dniach 15-16 lutego br. Trio Advisory było partnerem merytorycznym warsztatów „Etatyzacja w zakładach produkcyjnych”. Podczas dwóch dni prelegenci przedstawili różne aspekty związane z liczebnością zatrudnienia oraz jego ujęciem w postaci wynagrodzeń i budżetów.


  Największym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia związane z analizą wiekową zatrudnionych, odejściem ze sceny zawodowej pokolenia baby boomers oraz metodami zastąpienia ich doświadczenia kolejnymi pokoleniami pracowników.
  Drugim tematem wzbudzającym duże dyskusje i wymianę doświadczeń były wynagrodzenia i rozwiązania, jakie są stosowane przy nagradzaniu rozwoju kompetencji i efektywności pracy w świetle zwiększenia elastyczności produkcji. W tym temacie dobrą opinią cieszyło się wystąpienie m.in. naszego konsultanta Jacka Kowalskiego (Trio Advisory), prezentującego praktyczne podejście do budowy motywujących systemów wynagrodzeń i matrycy zastępstw opartej na umiejętnościach. Ankieta przeprowadzona wśród uczestników wydarzenia potwierdziła, iż firmy produkcyjne mają coraz większe trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników, a przewidywany wzrost planów produkcyjnych zmusza je do wprowadzania usprawnień w obszarze human resources. Częściowym rozwiązaniem obaw związanych z pozyskiwaniem pracowników może być odczuwalny napływ pracowników z zagranicy – co również było omawiane oraz humanitarne podejście do budowania efektywności i rozwoju pracowników.
  Dwa dni spotkań na sali, jak również poza nią przyniosły uczestnikom wiele podpowiedzi i informacji o aktualnych rozwiązaniach stosowanych w poszukiwaniu i zdobywaniu pracowników oraz ich rozwoju w przedsiębiorstwach.

  Zapraszamy do kontaktu:  
  Agnieszka Klukowska
  Dyrektor Trio Advisory a.klukowska@triomanagement.pl Tel. +48 505 195 333 www.trioadvisory.pl

 • <img alt=""analiza-przypadku <img src=<a href=

  Połączenie kancelarii LAWARDS i SGP Legal – Powstaje Trio Legal Snażyk Granicki
  31.01.2017

  Trio Legal Snażyk Granicki z siedzibą w Warszawie to kancelaria powstała w wyniku połączenia kancelarii Lawards oraz SGP Legal Snażyk Granicki. Nowy podmiot rozpoczyna swoją działalność w styczniu 2017 roku.


  Kancelaria Trio Legal Snażyk Granicki to połączenie piętnastoletniej tradycji i doświadczenia kancelarii Lawards, należącej do Grupy Trio Management oraz młodej i dynamicznej kancelarii SGP Legal ściśle związanej z szeroko pojętym rynkiem nowych technologii oraz rynkiem kapitałowym. Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne dla instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów poszukujących wsparcia prawnego w transakcjach finansowania i przekształcenia własnościowego. Do głównych specjalizacji ekspertów Trio Legal Snażyk Granicki należeć będzie obsługa prawna podmiotów z zakresu: rynku kapitałowego (w tym funduszy Venture Capital i Private Equity), nowych technologii, innowacji oraz startupów.
  „Celem połączenia było utworzenie kancelarii prawnej, dysponującej liczniejszym zespołem specjalistów, gwarantujących klientom biznesowym kompleksową i profesjonalną obsługę. Jednocześnie, możliwość wykorzystania potencjału dwóch renomowanych i dobrze prosperujących kancelarii jest dla nas wyzwaniem oraz szansą na jeszcze intensywniejszy rozwój” – mówią zgodnie Artur Granicki i Tomasz Snażyk – partnerzy zarządzający kancelarii Trio Legal.

  Kancelaria Trio Legal Snażyk Granicki wejdzie w skład Grupy Trio Management. Grupa od lat utrzymuje silną pozycję na rynku posiadając takie marki, jak Trio Advisory, Trio Conferences czy Trio Brokers obsługujące ponad 750 podmiotów rocznie.
  „Połączenie kancelarii daje naszym Klientom i partnerom biznesowym dodatkową korzyść w postaci poszerzenia zespołu wyspecjalizowanych, dedykowanych prawników doskonale rozumiejących biznes i potrzeby różnych segmentów rynku. Wiąże się ono również z pozyskaniem szeregu nowych klientów, z obszarów, w których specjalizują się eksperci SGP Legal" – twierdzi Robert Kowalski Prezes Grupy Trio Management. – "Trio Legal to dopełnienie naszego podejścia, w którym firma otrzymuje pod jednym parasolem wszystko, czego potrzebuje do rozwoju. Naszą przewagą, którą doceniają klienci jest komplementarność oraz zrozumienie biznesu. Prawnik w naszym podejściu to partner biznesowy, który nie tylko zapewnia obsługę prawną, ale przede wszystkim aktywnie doradza i wspiera biznes” – dodaje.
  Jesteśmy przekonani, że uzupełniając kompetencje biznesowe i budując synergię silnej grupy doradczej jeszcze lepiej dostosujemy nasze usługi do oczekiwań klientów.


  Zapraszamy do kontaktu:  
  Maciej Kołtoński
  PR Manager Trio Legal Snażyk Granicki m.koltonski@triolegal.pl Tel. +48 604 622 220 www.triolegal.pl

 • <img alt=""analiza-przypadku

  Grupa Nowy Styl dokonała transformacji systemu wynagrodzeń z Trio Advisory - case study
  09.01.2017


   

  Trio Advisory zrealizowało dla Grupy Nowy Styl projekt, którego celem nadrzędnym było zwiększenie efektywności produkcji poprzez transformację systemu wynagrodzeń. Wprowadzone podczas projektu narzędzia wspierają kadrę kierowniczą działów produkcji w zarządzaniu umiejętnościami podległym im pracownikom poprzez powiązanie matrycy umiejętności technicznych z ich systemem wynagradzania.
  Aby dowiedzieć się więcej o założeniach oraz efektach projektu zapraszamy do zapoznania się z ANALIZĄ PRZYPADKU oraz do kontaktu:
  Agnieszka Klukowska
  Dyrektor Trio Advisory
  M. +48 505 195 333
  a.klukowska@triomanagement.pl

 • Analityk Trio Advisory o wycenach startupów
  04.01.2017


   

  Analityk Trio Advisory - Jakub Religa wygłosił prezentację na jednym z comiesięcznych spotkań OpenReaktor, na którym podzielił się swoją wiedzą z zakresu wyceny startupów. Przybliżył słuchaczom metodologie wyceny przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz doradził, jak przygotować się do spotkania z potencjalnym inwestorem.
  Zapraszamy do oglądania!

 • Trio Advisory partnerem strategicznym konferencji Trio Conferences
  16.12.2016


   

  W dniach 16-17 listopada odbyła się konferencja Process&Operation Excellence Summit - pierwsze w Polsce takie spotkanie łączące społeczność praktyków zaangażowanych w dążenie do doskonałości operacyjnej i procesowej w sektorze produkcyjnym i usług.  
  Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

  Premierowa edycja konferencji stanowiła unikalny przegląd najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania procesami i operacjami w przedsiębiorstwie, a także stymulowania i nadzorowania zmian. Partnerem konferencji była firma Nova Praxis, które podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą w zakresie pomiaru efektywności procesów. Wśród gości specjalnych tegorocznej edycji mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień Thomasa Bohm z BNP Paribas z Czech, Pedro Sousa z Ikea Industry z Portugalii oraz Naveeda Khwaja z Astrazeneca z Wielkiej Brytanii. Natomiast wśród prelegentów z polskiego rynku występowali przedstawiciele firm: HP, ING Bank Śląski, Eaton Automotive, ABB, Nowy Styl Group, Ronal Group, Orange, Nestle Waters,ABC Data, Eurobank, Cedo, PZU, Carlsberg, Goodrich Aerospace Poland, Pratt & Whitney. Z dużym entuzjazmem spotkało się równieżś wystąpienie Pawła Laszczaka z Eaton Automotive Components Sp. z o.o., którego prelekcja dotyczyła procesu szybkiego rozwiązywania i eskalacji problemów. Jesteśmy przekonani, że konferencja Process&Operation Excellence Summit na stałe wpisała się kalejdoskop najważniejszych wydarzeń na polskim rynku poświęconych innowacjom w doskonałości operacyjnej i zarządzania zmianą. Zapraszamy na kolejne edycje!

 • <<a href=

  Grupa Trio Management darczyńcą w XVI edycji Szlachetnej Paczki!
  15.12.2016

  W tym roku, po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w akcję Szlachetnej Paczki. Okazało się, że nasi pracownicy mają wielkie serca.


  Wybraliśmy rodzinę bardzo doświadczoną przez los, dotkniętą biedą i poważnymi chorobami. Wzruszyła nas ich historia oraz dzielna postawa gospodyni, która mimo trudów codziennego życia dba o niezwykłą więź łączącą domowników. Dzięki szczodrym sercom naszych współpracowników udało nam się spełnić marzenia kilku osób. Dla niektórych to bardzo prozaiczne marzenia, a dla nich - nadzieja na lepsze jutro.  
  Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia prezentów. Dziękujemy każdemu, kto dołączył się do organizowania naszej paczki. Dziękujemy za każdą dołożoną cegiełkę i zaangażowanie.
  Razem możemy zmieniać świat na lepsze!
    Certyfikat za udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki.

 • <a href=Jacek-Kowalski

  II Analiza danych dla HR Managera
  11-12.10.2016

  Konsultant HR Trio Advisory - Jacek Kowalski wystąpił w warsztatach w roli prelegenta. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem dotyczącym wydarzenia.


  "W zeszłym tygodniu odbyła się już druga edycja w tym roku spotkań analityków i menedżerów z obszaru HR poświęconych budowaniu systemów zarządzania w oparciu o dane. Podczas wystąpień dowiedzieliśmy się o różnorodnym podejściu do wykorzystywania danych w procesach HR. Ciekawym i coraz częściej poruszanym tematem jest analiza predykcyjna. Prelegenci przedstawili możliwości jej stosowania w procesach rekrutacyjnych oraz w przewidywaniu odejść pracowników. Temat odejść pracowników i coraz większe trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników przewijały się podczas wielu prelekcji jako punkty krytyczne w zarządzaniu biznesem. Pomimo wielu nowych i ciekawych narzędzi dedykowanych do zbierania opinii dotyczących satysfakcji z pracy, coraz bardziej rozbudowanych i lepiej dopasowanych programów rozwojowych, fluktuacja, zaangażowanie i związanie z firmą to nadal główne obszary, które są analizowane w większości organizacji.
  Podczas prezentacji prelegenci podzielili się swoimi rozwiązaniami wspierającymi pozyskiwanie, zarządzanie i utrzymywanie kapitału ludzkiego w swoich organizacjach. Uczestnicy mieli okazję również zapoznać się z mocno innowacyjnym i niemal w pełni automatycznym procesem rekrutacji do jednego z zespołów projektowych z branży IT. Ważnym elementem, który był poruszany podczas naszego spotkania była wizualizacja i sposób prezentowania danych w zależności od odbiorcy. Na zakończenie dwóch dni zapoznaliśmy się z omówieniem projektu wartościowania stanowisk. Projekt ten z symbolicznego wartościowania dotyczył również przebudowy systemu wynagrodzeniowo-premiowego, usystematyzował zarządzanie przez kompetencje i benefity w zależności od poziomów stanowisk. W efekcie projektu został również usystematyzowany mechanizm rekrutacji, co całościowo zreorganizowało wszystkie procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Prelekcja ta była swoistym podsumowaniem dwóch dni pracy i „używania” danych w obszarze HR."

 • 20160904_124658

  Grupa Trio Management uczestnikiem Warszawa Business Run 2016
  04.09.2016

  4 września 2016 roku odbyła się 5. edycja biegu Warszawa Business Run. To część ogólnopolskiej imprezy - Poland Business Run, odbywającej się jednocześnie w kilku największych miastach Polski.

  Jedyny w swoim rodzaju charytatywny bieg biznesowy w formie pięcioosobowej sztafety, w samej tylko Warszawie zgromadził w tym roku niemal 4 000 uczestników, dzięki czemu udało się zebrać ponad 270 000 zł!

  Grupa Trio Management wystawiła do startu 4 drużyny: Trio Conference$ - Haj$ Five, Aniołki Ślepego, TRIO Szybcy i Skuteczni oraz TRIO MANAGEMENT - najlepsza zmiana. Co prawda żadna z drużyn nie zajęła I miejsca, ale wysiłek i poświęcenie uczestników nie poszły na marne. Biorąc udział w biegu każda drużyna wspomogła podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, która na co dzień niesie pomoc osobom po amputacjach. Wszyscy więc powinni się czuć zwycięzcami, bez względu na uzyskane wyniki.
  W wydarzenie zaangażowały się zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy, instytucje publiczne, stowarzyszenia i banki. Grupa Trio Management stanęła obok ponad 700 drużyn, reprezentujących m.in.: Accenture, PKP, Alior Bank, PepsiCo, Cargill, ProService, PKO Bank Polski, Netia, Empik, Microsoft, Polski Bank Komórek Macierzystych, Avon, Harper Hygienics, Samsung, Provident Polska i wielu innych.

 • 629x149-2907_-bez-tf

  Grupa Trio Management obchodzi jubileusz!
  23.08.2016

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rok 2016 jest dla nas rokiem jubileuszowym – Grupa Trio Management obchodzi 15-lecie swojej działalności.

  To idealny czas na chwilę wspomnień, podsumowań i podziękowań. Począwszy od roku 2001 jesteśmy obecni na polskim rynku firm doradczych i możemy