Aktualności

 • Ocena potencjału pracowników pod kątem obsadzenia kluczowych stanowisk w organizacji – case study  Trio Advisory miało okazję współpracować z firmą prowadzącą działalność produkcyjną we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Początkowo rodzinne przedsiębiorstwo, z czasem zostało sprywatyzowane i podjęło współpracę z dużą firmą będącą jednym z największych producentów mebli w Polsce. Organizacja zaczęła się rozrastać i wprowadzać do swojej oferty nowe produkty.

  Szybko rozwijająca się organizacja poszukiwała bardziej wydajnego systemu zarządzania niż dotychczasowy, który oparty był w dużej mierze na więzach rodzinnych i przyjacielskich. Rozwiązania sprawdzające się w pierwszych latach działalności przestały być efektywne, gdy firma osiągnęła swoją obecną wielkość. Zarządzanie oparte na skuteczności działania i kompetencjach kilku osób okazało się być niewystarczające w sytuacji, gdy liczba codziennych spraw do załatwienia uniemożliwiała poszukiwanie rozwiązań, które wspierałyby dalszy rozwój organizacji. Firma stanęła w obliczu konieczności przeprowadzenia reorganizacji, która miałaby unowocześnić system zarządzania i pozwoliłaby lepiej wykorzystywać szanse biznesowe oraz spełniać oczekiwania partnerów.

  Aby uzyskać dostęp do odpowiedniego „know-how” oraz aby całość procesu została przeprowadzona obiektywnie i sprawnie, Zarząd Klienta zdecydował się powierzyć prowadzenie projektu konsultantom Trio Advisory.

  Konsultanci Trio Advisory przeprowadzili pełen audyt dotychczasowej struktury organizacyjnej oraz realizowanych przez firmę najważniejszych procesów zarządczych. W wyniku analizy zidentyfikowane zostały słabe i mocne strony dotychczasowego kształtu organizacji oraz została wypracowana rekomendacja nowej struktury organizacyjnej wraz z jasnym podziałem obowiązków pomiędzy nowe jednostki organizacyjne. Stworzono wzorce opisów nowych stanowisk pracy. Konsultanci przeprowadzili również szereg warsztatów w gronie kadry zarządzającej, w wyniku których nowa struktura wraz z rolami organizacyjnymi zostały dopracowane oraz zaakceptowane przez Zarząd do wdrożenia.

  Aby dotychczasowi, zasłużeni dla rozwoju firmy pracownicy mieli odpowiednie szanse na udział w dalszych sukcesach organizacji, Trio Advisory zorganizowało oraz przeprowadziło analizę ich kompetencji oraz potencjału pod kątem wymagań formuło­wanych dla kluczowych pozycji w nowej strukturze organizacyjnej. Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metody Development Centre i objęło również wytypowanych pracowników z mniejszym stażem, wśród których Zarząd widział potencjalnych kandydatów na istotne  stanowiska.

  W wyniku przeprowadzonych badań, określone zostało optymalne dopasowanie wewnętrznych kandydatów do nowych ról organizacyjnych. Zbudowany został również plan potrzeb rozwojowych dla kadry menedżerskiej, który następnie został wykorzystany jako podstawa dla cyklu szkoleń podnoszących kompetencje przeprowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów Trio Advisory. Opracowano również proces komunikacji wyżej opisanych zmian w firmie, aby przygotować poszczególne zespoły oraz całą organizację do wdrażanych zmian.

  Rezultaty

  W efekcie przeprowadzonych prac firma unowocześniła strukturę organizacyjną oraz procesy zarządcze. Jednocześnie udało się odpowiednio uwzględnić zasługi oraz doświadczenia organizacyjne wieloletnich pracowników. Przeprowadzone działania pozwalają firmie efektywniej wykorzystać potencjał ludzki w rozwoju współpracy z jej partnerami biznesowymi.

  Dzięki wsparciu konsultantów Trio Advisory, Firma z sukcesem zmodernizowała swoją strukturę organizacyjną, w której kluczowe pozycje zostały objęte przez ludzi o właściwych kompetencjach.

  Klient stwierdził, że projekt został wykonany z należytą starannością, na wysokim poziomie profesjonalizmu i z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa. Współpracę z Trio Advisory ocenił pozytywnie, polecając nasze doświadczenie i kompetencje innym firmom.

  Firma jest obecnie jednym z największych pracodawców w regionie. Wielokrotnie została też wyróżniona w licznych konkursach, plebiscytach itp., m.in. „Gazele Biznesu” oraz „Lista 2000” Rzeczpospolitej.

  Więcej o usługach Trio Advisory w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim znajdą Państwo tutaj.

  Zapraszamy do kontaktu:

  Mateusz Miciul

  Konsultant Trio Advisory

  +48 519 898 611

  m.miciul@trioadvisory.pl 

   

  powrót do listy aktualności