Aktualności

 • Projekt wyceny ponad 30 spółek grupy kapitałowej Klienta – case study  Klient, dla którego Trio Advisory realizowało projekt wyceny spółek to wiodący dystrybutor produktów z kategorii: media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki oraz kursy językowe. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz spółka holdingowa.

  Spółki z Grupy Klienta działają na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim, tworząc sieć sprzedażową liczącą ponad 640 placówek. Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe i  licencjonowane.

  W wyniku podjętych istotnych decyzji, Zarząd Klienta potrzebował uzyskać informację o wycenie kilkudziesięciu spółek grupy w ciągu następnych kilku tygodni.

  Klient mając na uwadze szeroki zakres projektu i wyjątkowo ograniczone ramy czasowe zlecił wykonanie sporządzenia wycen niezależnej firmie Trio Advisory, zwracając uwagę na fakt, że firma ta dysponuje licznym zespołem profesjonalnych rzeczoznawców oraz ma bogate doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami.

  Po przeanalizowaniu potrzeb projektowych oraz dostępnych danych i prognoz finansowych, eksperci Trio Advisory zarekomendowali wykonanie poszczególnych wycen metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (dochodową).

  Z kolei dla szczególnych przypadków, wymagających weryfikacji wyników została wybrana metoda porównawcza (mnożnikowa).

  Zgodnie ze stosowaną praktyką Trio Advisory wstępne wyniki wyceny oraz przyjęte założenia do wyceny zostały wspólnie przedyskutowane z zespołem projektowym Grupy. Dysponując wyczerpującą informacją, zespół Klienta szybko zaakceptował przekazane wyniki, co było podstawą do sporządzenia poszczególnych raportów z wyceny.

  Mimo napiętego harmonogramu, był jednak czas na przedyskutowanie przekazanych wyników wyceny oraz wyjaśnienia co do użytej metodologii wyceny, przyjętych założeń, jak również omówienie kalkulacji wybranych podmiotów. Dzięki bliskiej współpracy obydwu zespołów projektowych i dobrej organizacji poszczególnych etapów, projekt został zakończony w oczekiwanym terminie.

  W efekcie zrealizowanego wspólnie z Trio Advisory projektu Grupa uzyskała informację o wartości każdej ze spółek zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi potrzebami biznesowymi. Łączna wartość wycenionych spółek przekroczyła 2 mld zł.

  Raporty z wyceny stały się wartościową dokumentacją dla potrzeb uporządkowania struktury oraz realizacji działań restrukturyzacyjnych w Grupie, a także cennym źródłem wiedzy umożliwiającym bardziej efektywne zarządzanie portfelem marek w poszczególnych segmentach działalności Grupy kapitałowej Klienta.

  Więcej informacji o oferowanej przez nas usłudze wyceny spółek czy zorganizowanych części przedsiębiorstw znajdą Państwo tutaj.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, jak Trio Advisory może pomóc Państwa organizacji w przeprowadzeniu projektu wyceny spółki prosimy o kontakt:

  Agnieszka Cudna-Ryczer

  Dyrektor

  a.cudna@trioadvisory.pl

  +48 516 019 678

  powrót do listy aktualności