Aktualności

 • Wartościowanie stanowisk: na czym polega i dlaczego jest pożądane w każdej firmie?  Wartościowanie stanowisk to zagadnienie znajdujące się w obszarze zainteresowania działów HR, zarządów i osób mających wpływ na kształtowanie polityki personalnej w firmie. Temat ten jest niejednokrotnie poruszany przez naszych Klientów, przy wydawaniu kolejnych edycji naszego Przeglądu Wynagrodzeń. Stawiają sobie oni wartościowanie stanowisk w swoich organizacjach jako istotny punkt z obszaru HR do przeprowadzenia w najbliższym czasie. Warto zaznaczyć, że prawidłowo przeprowadzony proces i uzyskanie spójności z rynkową wyceną stanowisk przynosi wymierne korzyści w postaci usystematyzowania całej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, stąd też powinno się wspomnieć o nim nieco więcej.

  Czym zatem jest wartościowanie stanowisk?

  To nic innego, jak proces polegający na świadomym ustaleniu wewnętrznej hierarchii stanowisk w organizacji, skupiający się na potrzebach tejże organizacji, ale uwzględniający uwarunkowania rynku pracy. Inaczej, to obiektywne i metodyczne ustalenie relatywnej wartości każdego stanowiska w organizacji z punktu widzenia jej celów względem pozostałych stanowisk w niej występujących. Wartościowanie umożliwia podział wszystkich stanowisk na kategorie grupujące stanowiska o podobnej złożoności. Takie grupowanie zazwyczaj jest wykorzystywane jako podstawa do budowy różnych narzędzi ułatwiających bieżące zarządzanie polityką personalną, takich, jak: siatki wynagrodzeń zasadniczych, zasady awansów i promocji, planowania ścieżek rozwoju zawodowego i wielu innych.

  Zasadniczo istnieją dwie grupy metod wartościowania stanowisk. Prostsza do przeprowadzenia jest grupa metod całościowych lub sumarycznych, do których zalicza się np. ranking stanowisk, klasyfikację stanowisk, porównywanie parami i inne. Niestety ich wynik jest obarczony dużym błędem subiektywizmu oceniających. Nasza praktyka pokazuje, że najbardziej skuteczne są jednak metody wartościowania należące do grupy tzw. metod analityczno – punktowych. Metoda analityczno – punktowa polega na analizie każdego stanowiska z punktu widzenia zestawu ustalonych kryteriów. W ramach każdego z kryteriów określony zostaje poziom spełnienia dla danego stanowiska z wykorzystaniem skali zdefiniowanej dla każdego kryterium osobno. W gotowym schemacie wartościowanie, każde kryterium i każdy poziom jego spełnienia mają przypisaną swoją wagę. Dzięki kluczowi analitycznemu oraz wagom dla każdego stanowisk możliwe jest ustalenie jego wartości punktowej wynikającej z wartościowania. Im więcej punktów otrzymało dane stanowisko względem pozostałych, tym bardziej wartościowe jest dla danej organizacji. Metoda mnożnikowa, z sukcesem stosowana przez nas od wielu lat, polega na pogrupowaniu kryteriów w pary mające na siebie wzajemny wpływ. Jej zastosowanie sprawia, że każde kryterium ma zaledwie kilka intuicyjnie zrozumiałych poziomów spełnienia, dzięki czemu wewnętrzny zespół przeszkolonych pracowników jest w stanie dokonywać samodzielnie cyklicznych przeglądów wartościowania stanowisk oraz np., wartościować stanowiska niedawno utworzone.

  Proces wartościowania stanowisk pracy niewątpliwie dotyczy każdej firmy. Może być mniej lub bardziej złożony, ale zaczyna się już w momencie ustalania wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, gdzie w sposób intuicyjny lub analityczny odpowiadamy sobie na pytanie: ile zapłacić za pracę na danym stanowisku?

  Standardowy schemat wartościowania jest rozwiązaniem obejmującym większość typowych kryteriów różnicujących wartość stanowisk w organizacji. Wiele firm jednak wymaga zindywidualizowanego podejścia. Potrzeba taka wynika zazwyczaj z chęci uwzględnienia specyfiki branży, procesów technologicznych lub indywidualnej struktury organizacyjnej.

  Dlaczego zatem wartościowanie jest tak ważne dla organizacji? Przede wszystkim dlatego, że jego wyniki tworzą racjonalną podstawę do opracowania i utrzymania sprawiedliwej struktury płac. Dzięki temu firma ma możliwość realizowania efektywnej kosztowo i skutecznej polityki wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych. A przecież dobry system wynagradzania przyciąga kandydatów o odpowiednim potencjale, motywuje do wysiłku oraz pozwala zatrzymać cennych z punktu widzenia realizacji strategii pracowników.  Wartościowanie stanowisk pozwala również zweryfikować aktualność lub stworzenie nowych opisów stanowisk – podstawowego systemu HR dla każdej organizacji. To swego rodzaju pomoc w zarządzaniu zależnościami między stanowiskami w organizacji. Nowoczesna mapa stanowisk daje bowiem podstawy do wdrażania narzędzi wspierających zarządzanie ścieżkami kariery, rozwojem kompetencji, a także zarządzaniem talentami i sukcesja na kluczowych stanowiskach. I w końcu, dokonując wartościowania stanowisk spełniamy prawny wymóg oferowania pracownikom jednakowych płac za jednakową pracę lub jej tożsamą wartość.

  Jeśli zastanawiają się Państwo nad przeprowadzeniem wartościowania stanowisk w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

  Mateusz Miciul

  Konsultant Trio Advisory

  +48 519 898 611

  m.miciul@trioadvisory.pl 

  Zapraszamy również na naszą stronę internetową poświęconą temu tematowi: http://trioadvisory.pl/obszary-ekspertyzy/kapital-ludzki/

  powrót do listy aktualności