Aktualności

 • Wycena znaku towarowego w Trio Advisory – case study  Trio Advisory jako sprawdzona firma doradcza w obszarze wycen i modelowania finansowego została zaangażowana do projektu wyceny znaku towarowego przez Klienta zajmującego się produkcją i sprzedażą ciągników oraz maszyn rolniczych, będącego spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obszar jej działalności zagranicznej obejmuje Bałkany, rynki wschodnie oraz kraje afrykańskie. Naczelną ideą Spółki jest wytwarzanie różnorodnych maszyn i urządzeń, nacechowanych europejską jakością wykonania i dobrą ceną.

  W związku z przejęciem marki, rebrandingiem oraz planowaną na szerszą skalę ekspansją na rynki zagraniczne, u Klienta pojawiła się potrzeba wyceny wartości godziwej znaku firmowego. Jak wiadomo, marka oraz znak towarowy stanowią bardzo istotną wartość dla przedsiębiorstwa. Często są one czynnikiem, który w głównej mierze decyduje o finansowym sukcesie firmy. Dzięki nim przedsiębiorstwo buduje rozpoznawalność swoich produktów oraz samej firmy. Zarząd Spółki potrzebował poznać, jaka jest wartość posiadanej marki, w odniesieniu do aktualnych zdarzeń gospodarczych i planowanych prognoz finansowych, by móc skutecznie zarządzać przejętą marką. Postanowiono więc skorzystać z usług doradcy zewnętrznego, który dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy będzie w stanie wykonać niezależną, profesjonalną wycenę znaku firmowego.

  Zazwyczaj proces dokonywania wyceny marki oraz wyceny znaku towarowego przebiega w kilku etapach. Na początku należy ustalić, w jakim celu wykonywana jest wycena oraz co stanowi przedmiot wyceny. Kolejnym krokiem jest zgromadzenie danych niezbędnych do wykonania wyceny oraz ich dogłębna analiza. Następnie analitycy sporządzają model wyceny oraz przedstawiają wstępne wyniki wyceny. Na tym etapie nasi specjaliści są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania pojawiające się w trakcie projektu, jak również udzielą wyjaśnień i konsultacji związanych z wynikiem wyceny znaku towarowego lub marki. Efektem finalnym projektu jest raport z przeprowadzonej wyceny.

  Wycena wartości znaku towarowego/marki jest zagadnieniem metodologicznie złożonym, a dostępne źródła wiedzy o marce niekiedy narzucają późniejszy dobór właściwych metod wyceny. Informacje o:

  • wydatkach przeznaczonych na jej promocję, są źródłem danych dla metody odtworzeniowej,
  • dochodach generowanych na sprzedaży produktów markowych, są bazą dla metod: dochodowej, licencyjnej oraz mnożnikowej,
  • wartościach porównawczych, w szczególności historycznych danych dotyczących transakcji związanych z wycenianą marką stanowią podstawę dla metody porównawczej.

  W przypadku omawianego wyżej projektu, w celu dokonania wyceny eksperci Trio Advisory odwołując się do dostępnych danych i prognoz finansowych zarekomendowali oparcie wyceny o metodę licencyjną. Natomiast dla potrzeb weryfikacyjnych i uzupełniających zostały zastosowane dwie inne metody, tj. metoda ceny premii oraz metoda dochodowa – dyskonto zysków przypisanych do marki.

  Po wykonaniu wstępnych kalkulacji zespół projektowy, składający się z konsultantów Trio Advisory oraz dedykowanych pracowników Klienta, spotkał się by wspólnie przedyskutować otrzymane wyniki oraz przyjęte do modelu wyceny założenia. Spotkanie umożliwiło również bliższe poznanie planów i kierunków rozwoju Spółki oraz szczegółowe omówienie prognoz finansowych. Następnie, w oparciu o pozyskane w trakcie spotkania informacje, konsultanci Trio Advisory wprowadzili odpowiednie zmiany do modelu wycen, by ostatecznie uzyskać finalny wynik wyceny marki.

  W wyniku prac nasz zespół opracował szczegółowy raport z wyceny wartości godziwej marki, który stanowił dla Zarządu wiarygodne źródło informacji, na którym mógł oprzeć swoje decyzje – zyskał niezbędną wiedzę o aktualnej wartości marki dla potrzeb zarządczych, w tym między innymi dla ustalenia wysokości opłat licencyjnych, wynikających z korzystania z praw do marki, dla potencjalnych partnerów zagranicznych.

  Dynamiczny rozwój spółki Klienta, stopniowa poprawa wyników finansowych oraz zaktualizowana wycena marki przyczyniły się do pozytywnego odbioru Spółki przez inwestorów, czego odzwierciedleniem był imponujący wzrost kursu akcji.

  Więcej o usłudze wyceny wartości niematerialnych i prawnych znajdą Państwo tutaj.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji jak Trio Advisory może pomóc Państwa organizacji w przeprowadzeniu projektu wyceny wartości niematerialnych i prawnych prosimy o kontakt:

  Agnieszka Cudna-Ryczer

  Dyrektor

  a.cudna@trioadvisory.pl

  +48 516 019 678

  powrót do listy aktualności