Obowiązek informacyjny

 

Administratorem danych osobowych jest Trio Conferences  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w: Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa („Administrator”): 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trio, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów rekrutacyjnych i informatycznych.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia przesłania cv.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, danie nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.