Doradztwo transakcyjne i analiza przedsiębiorstwa

Wspieramy Klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu kluczowych dla nich transakcji

Transakcje kupna oraz sprzedaży firm są procesami skomplikowanymi, wymagającymi specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów. Dlatego muszą być one nie tylko starannie przygotowane, ale i właściwie przeprowadzone. Naszym celem jest przeprowadzenie transakcji w możliwie krótkim czasie i w najkorzystniejszych warunkach, jakie są możliwe do osiągnięcia dla naszego Klienta.

 

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

 • dostrzegają nadarzającą się okazję na zakup lub sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa
 • mają niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych operacji
 • ze względu na dobro transakcji woleliby część działań prowadzić za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy
 • chcą dotrzeć do nowych grup potencjalnych nabywców bądź inwestorów

Magdalena Karda Prezes Zarządu Kontakt
K: +48 500 080 935
Związana z Grupą Trio Management od 2012 roku. W latach 2010–2012 Dyrektor Działu Marketingu Bonnier Business (Polska), wydawcy „Pulsu Biznesu”. Odpowiedzialna za obszar marketingu, komunikacji oraz PR. Równolegle, od lipca 2006 r. do października 2012 r. związana ze spółką Informedia Polska, gdzie od 2008 r. prowadziła dział marketingu.

Wyróżniamy się

 

 • Posiadamy duże doświadczenie w realizacji transakcji,
 • Dysponujemy szeroką siecią osobistych kontaktów z wieloma graczami branżowymi, inwestorami indywidualnymi, bankami, jak i funduszami kapitałowymi typu private equity w ramach Grupy Trio Management,
 • Możemy zaoferować kompleksowe wsparcie naszych Klientów w każdym aspekcie ich działalności dzięki szerokiemu zakresowi usług Grupy Trio Management.

Nasze podejścieDokładna analiza rynku i wytypowanie potencjalnych firm do przejęcia lub potencjalnych nabywców.

Sporządzenie niezależnej wyceny i identyfikacja ryzyk związane z transakcją.

Kompleksowe due diligence (operacyjne, finansowe, prawno-podatkowe).


Zaprojektowana struktura transakcji – czasami kilkuetapowa.

Opracowanie strategii negocjacyjnej i wsparcie w negocjacjach.

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (term sheet oraz umowa kupna/sprzedaży).

Wsparcie w procesie integracji po dokonaniu zakupu.


Kompleksowe due diligence

 

W ramach doradztwa transakcyjnego Trio Advisory oferuje swoim klientom kompleksowe due diligence (operacyjne, finansowe, prawno-podatkowe) polegające na wielopłaszczyznowej oraz rzetelnej analizie przedsiębiorstwa pod kątem jego kondycji prawno-podatkowej, finansowej i operacyjnej. Taka analiza stanowi ostatni z etapów przedtransakcyjnych.
Due diligence pozwala na wyczerpującą ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa, a także na określenie istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z różnego rodzaju transakcjami (sprzedaż przedsiębiorstwa, przejęcia, fuzje, sprzedaż lub wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poszukiwanie zewnętrznych inwestorów itp.). Jego zakres jest uzależniony od charakteru i specyfiki przedsiębiorstwa poddawanego analizie. Zlecenie due diligence zewnętrznej firmie daje gwarancje bezstronnej i przejrzystej analizy.

 

Analiza due diligence umożliwia:

 • określenie ryzyka związanego z potencjalną transakcją,
 • dogłębną, wielowymiarową ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • opracowanie harmonogramu potencjalnej transakcji,
 • opracowanie strategii negocjacyjnej,
 • pomyślne przeprowadzenie transakcji.

Nasze wyniki

 

 

 • Kilkunastu zadowolonych Nabywców
 • Kilkunastu zadowolonych Sprzedawców.

Nasi Klienci o nas: