Doradztwo transakcyjne i analiza przedsiębiorstwa

Wspieramy Klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu kluczowych dla nich transakcji

Transakcje kupna oraz sprzedaży firm są procesami skomplikowanymi, wymagającymi specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów. Dlatego muszą być one nie tylko starannie przygotowane, ale i właściwie przeprowadzone. Naszym celem jest przeprowadzenie transakcji w możliwie krótkim czasie i w najkorzystniejszych warunkach, jakie są możliwe do osiągnięcia dla naszego Klienta.

 

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

 • dostrzegają nadarzającą się okazję na zakup lub sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa
 • mają niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych operacji
 • ze względu na dobro transakcji woleliby część działań prowadzić za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy
 • chcą dotrzeć do nowych grup potencjalnych nabywców bądź inwestorów

Wyróżniamy się

 

 • Posiadamy duże doświadczenie w realizacji transakcji,
 • Dysponujemy szeroką siecią osobistych kontaktów z wieloma graczami branżowymi, inwestorami indywidualnymi, bankami, jak i funduszami kapitałowymi typu private equity w ramach Grupy Trio Management,
 • Możemy zaoferować kompleksowe wsparcie naszych Klientów w każdym aspekcie ich działalności dzięki szerokiemu zakresowi usług Grupy Trio Management.

Nasze podejścieDokładna analiza rynku i wytypowanie potencjalnych firm do przejęcia lub potencjalnych nabywców.

Sporządzenie niezależnej wyceny i identyfikacja ryzyk związane z transakcją.

Kompleksowe due diligence (operacyjne, finansowe, prawno-podatkowe).


Zaprojektowana struktura transakcji – czasami kilkuetapowa.

Opracowanie strategii negocjacyjnej i wsparcie w negocjacjach.

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (term sheet oraz umowa kupna/sprzedaży).

Wsparcie w procesie integracji po dokonaniu zakupu.


Kompleksowe due diligence

 

W ramach doradztwa transakcyjnego Trio Advisory oferuje swoim klientom kompleksowe due diligence (operacyjne, finansowe, prawno-podatkowe) polegające na wielopłaszczyznowej oraz rzetelnej analizie przedsiębiorstwa pod kątem jego kondycji prawno-podatkowej, finansowej i operacyjnej. Taka analiza stanowi ostatni z etapów przedtransakcyjnych.
Due diligence pozwala na wyczerpującą ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa, a także na określenie istniejących i potencjalnych ryzyk związanych z różnego rodzaju transakcjami (sprzedaż przedsiębiorstwa, przejęcia, fuzje, sprzedaż lub wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poszukiwanie zewnętrznych inwestorów itp.). Jego zakres jest uzależniony od charakteru i specyfiki przedsiębiorstwa poddawanego analizie. Zlecenie due diligence zewnętrznej firmie daje gwarancje bezstronnej i przejrzystej analizy.

 

Analiza due diligence umożliwia:

 • określenie ryzyka związanego z potencjalną transakcją,
 • dogłębną, wielowymiarową ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • opracowanie harmonogramu potencjalnej transakcji,
 • opracowanie strategii negocjacyjnej,
 • pomyślne przeprowadzenie transakcji.

Nasze wyniki

 

 

 • Kilkunastu zadowolonych Nabywców
 • Kilkunastu zadowolonych Sprzedawców.

Nasi Klienci o nas: