Kapitał ludzki

Inwestując w kapitał ludzki pomagamy osiągać mierzalne efekty biznesowe

Klienci najczęściej zapraszają nas do współpracy, gdy:

  • szukają sposobu zwiększenia efektywności środków wydatkowanych w ramach funduszu wynagrodzeń,
  • planują zmianę organizacyjną i chcą ją wesprzeć narzędziami motywacyjnymi,
  • chcą inwestować w swoją kadrę menedżerską i dlatego poszukują sposobów wiarygodnego zbadania jej potencjału i ograniczeń,
  • mają konkretny problem w obszarze human resources: przyciągnięcie lub utrzymanie pracowników, absencja chorobowa, nieefektywny proces wdrażania, zbyt wysoka rotacja czy „kominy płacowe” itp.

Agnieszka Wanda Klukowska Dyrektor Kontakt
K: +48 505 195 333
W strukturach Grupy Trio Management od 2005 roku. Nadzoruje realizację projektów doradczych w obszarach wycen i modelowania finansowego. Posiada ekspercką wiedzę i unikatowe doświadczenie również w konstrukcji, wycenach i wdrożeniu długoterminowych systemów motywacyjnych (LTIP) dedykowanych zarządom i kluczowym menedżerom największych spółek w Polsce. Absolwentka studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.
Mateusz Miciul Konsultant Kontakt
K: +48 519 898 611

Wyróżniamy się

 

  • Łączymy różne, uzupełniające się kompetencje niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu transformacji od diagnozy, przez projektowanie, zarządzanie zmianą, przygotowanie aktów prawnych oraz działania szkoleniowo komunikacyjne.
  • Jesteśmy innowacyjni. Opierając się na metodach sprawdzonych, wypracowujemy unikalne rozwiązania. Dzięki temu nasi klienci zawsze są co najmniej o krok przed swoją konkurencją.

Nasze podejściePrzeprowadzamy audyty praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz diagnozujemy potencjał kadry menedżerskiej i pracowników stosując metody AC/DC.

Projektujemy skuteczne rozwiązania w zakresie polityki wynagrodzeń oparte na wartościowaniu stanowisk, nowoczesnym podejściu do taryfikatora stanowisk w formie mapy oraz koncepcji polityki płacy całkowitej.


Stosujemy innowacyjne autorskie metody wartościowania kompetencji jako podstawy dla siatki stanowisk i systemu budowania stawek zasadniczych.

Nasze działania wspieramy narzędziami informatycznymi, doradztwem prawnym oraz działaniami komunikacyjno-szkoleniowymi. 

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie rozwoju i szkoleń kadr poprzez: organizację kompleksowych szkoleń, konferencji otwartych i zamkniętych, których formułę i tematykę przygotowujemy w ścisłej współpracy z Państwem i zgodnie z oczekiwaniami co do realizacji konkretnych celów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.trioconferences.pl

Nasze osiągnięcia

 

 

  • Podniesienie produktywności zakładu o 20% w przeciągu 12 miesięcy
  • Redukcja absencji chorobowej o 13% w okresie 6 miesięcy
  • 20% spadek wartości odpadu poza-technologicznego w okresie 6 miesięcy
  • 14% wzrost sprzedaży w okresie 12 miesięcy

Nasi Klienci o nas: