Program opcji menedżerskich

Program motywacyjny dopasowany do Państwa oczekiwań

Oferujemy usługi w zakresie konstrukcji, wyceny i wdrożenia programów opcji menedżerskich oraz innych długoterminowych systemów motywacyjnych dla zarządów i kluczowych pracowników. Dedykujemy je spółkom zainteresowanym długoterminowym wzrostem wartości firmy mającym odzwierciedlenie w poziomie wskaźników finansowych i motywacji kluczowych menedżerów.

Program opcji menedżerskich wdrażany jest, gdy:

  • W ramach strategii długoterminowej zarząd i kluczowa kadra menedżerska otrzymują od właścicieli ambitne cele biznesowe i potrzebują do ich realizacji wsparcia w postaci sprawdzonych motywatorów o odpowiedniej sile oddziaływania i czasie trwania.
  • Organizacja przechodzi zmianę właścicielską (fuzja/akwizycja/zmiany w strukturze akcjonariatu), co skutkuje potrzebą redefinicji polityki wynagrodzeń i strategii motywowania.
  • Pojawia się potrzeba wzmocnienia retencji wśród kluczowych dla funkcjonowania biznesu pracowników i/lub należy pozyskać talenty z zewnątrz organizacji oferując m.in. atrakcyjne pakiety wynagrodzeń.
  • Spółka przygotowuje się do IPO i chce poprzez przyznanie pakietów akcji powiązać część wynagrodzenia menedżerów z rynkową wyceną firmy oraz budować w zespole świadomość właścicielską.

Wyróżniamy się

 

  • Oferujemy kompleksową obsługę całego procesu - od fazy analiz rynkowych trendów do etapu wdrożenia wypracowanego programu motywacyjnego, zgodnie z ideą one stop shopping.

  • Do Państwa dyspozycji stawiamy wszechstronny zespół projektowy zarządzany przez doświadczonych menedżerów projektów. W skład zespołu wchodzą specjaliści HRM, prawnicy, doradcy podatkowi, analitycy finansowi, eksperci z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, biegli rewidenci.

  • Nasze rozwiązania wykorzystują zarówno znane mechanizmy prawno-podatkowe, jak i oryginalne rozwiązania bazujące na akcjach fantomowych czy planach gotówkowych. Znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do premii długoterminowej (LTIP) jak i premii krótkoterminowej (STIP).

  • Posiadamy unikatową wiedzę na temat trendów i praktyki w zakresie programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe uzyskaną dzięki jedynemu tak kompleksowemu badaniu programów opcji menedżerskich w Polsce (cykliczna publikacja: Rynek opcji menedżerskich w Polsce). Raport zawiera analizę programów opcyjnych funkcjonujących w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, począwszy od roku 2003.

Nasze podejście

 W ramach kompleksowej obsługi oferujemy:

 Przegląd funkcjonującej struktury wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu/ kluczowych menedżerów, rekomendacje w zakresie dalszych działań.

Pełne wsparcie w konstrukcji LTIP i STIP (benchmarki rynkowe, dobór optymalnego mechanizmu konstrukcyjnego, parametryzacja).


Wycenę wartości godziwej (symulacja Monte Carlo, model Blacka-Scholesa, model dwumianowy), rekomendację ujęcia księgowego.

Obsługę prawną (uchwały WZA/RN/Zarządu, regulaminy, akty wykonawcze).

Doradztwo podatkowe w obszarze LTIP (m.in. wniosek o indywidualną interpretację podatkową).


Warto z nami współpracowaćprogram motywacyjny
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
 

Wspieramy organizację na każdym etapie budowy programu - od koncepcji po wycenę i komunikacjęprogram opcji menedżerskich
DOŚWIADCZENIE

 

Co 4. program wdrożony w spółkach GPW był konsultowany przez ekspertów Trio Advisoryprogram opcji menedżerskich trioadvisory.pl
WIEDZA

 

Stały monitoring rynkowych trendów: cykl raportów Rynek opcji menedżerskich w Polsceprogram motywacyjny - trioadvisory.pl
EKSPERCI

 

Od lat z sukcesem wspieramy działy HR w ewaluacji i korelacji posiadanych STIP i LTIP


Zamów ofertę

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Nasi Klienci o nas: