Raport – Rynek Opcji Menedżerskich

Niepowtarzalna wiedza o praktyce rynkowej

Posiadamy unikatową wiedzę na temat trendów i praktyki w zakresie rozwiązań motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe uzyskaną dzięki jedynemu na rynku tak kompleksowemu badaniu - raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce.
Dotychczas wydaliśmy cztery edycje raportu - publikacji cenionej przez naszych Klientów oraz ekspertów zajmujących się programami motywacyjnymi. Ostatnie badanie zawiera dane z analiz 279 programów funkcjonujących od 2003 roku w 189 spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzupełnione zostało o analizę programów opcji menedżerskich wdrożonych od lipca 2010 do czerwca 2012 roku (programy z lat 2010 – 2012).

Nasze publikacje kierujemy do Zarządów, Członków Rad Nadzorczych, dyrektorów HR oraz innych osób aktywnie biorących udział w budowaniu długoterminowych programów motywacyjnych.
 

  Każda edycja zawiera fakty i informacje na temat:

 • czasu trwania programu (okres nabywania i realizacji uprawnień)
 • adresatów uprawnień
 • nośników nabywania uprawnień
 • najczęstszych kryteriów realizacji:
  • warunki lojalnościowe
  • warunki nierynkowe
  • warunki rynkowe
 • wielkości (% kapitału) 

V Edycja Raportu „Rynek opcji menedżerskich w Polsce”

 

okladka raport

 

Zespół Trio Advisory pracuje obecnie nad V edycją raportu Rynek opcji menedżerskich w Polsce. Jest to kontynuacja publikacji cenionej przez naszych klientów oraz ekspertów zajmujących się tematyką motywacji wyższej kadry menedżerskiej. Prace polegają na analizie programów opcji menedżerskich wdrożonych od 2003 roku do czerwca 2016 roku w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce to jedyne tak kompleksowe źródło informacji na temat trendów i praktyki na polskim rynku w zakresie programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe, wydawane cyklicznie od 2003 roku. Nasze publikacje kierujemy do Zarządów, członków Rad Nadzorczych oraz innych osób aktywnie biorących udział w budowaniu długoterminowych programów motywacyjnych. Publikacja najnowszej edycji raportu planowana jest na III kwartał 2017 roku. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Programy z lat 2010 – 2012 vs. programy z lat poprzednich 

Okres 2010 – 2012 dla programów opcji menedżerskich był zdecydowanie lepszy niż lata 2009 – 2010. Od stycznia 2011 do czerwca 2012 wprowadzono 45 nowych programów, a liczba programów uchylanych zmalała z 25% (w latach 2009 – 2010) do 6%. Z powyższych danych można wnioskować, że wdrażane programy były staranniej przygotowane, warunki nabywania uprawnień poddane analizie, a konstrukcje planów bardziej elastyczne.

W dalszym ciągu dominowały programy kierowane do Zarządu i kluczowej kadry menedżerskiej. Jednocześnie wzrósł udział programów dedykowanych tylko Zarządowi (20% z 16%) oraz tylko kluczowym menedżerom (13% z 10%). Programy były zatem w większym stopniu dedykowane konkretnym grupom, co daje możliwość dopasowania warunków nabywania uprawnień do indywidualnych celów pracownika/uprawnionego.

Zaobserwowaliśmy przyrost liczby warunków stawianych uczestnikom. Zmniejszyła się ilość programów opartych tylko na warunku lojalnościowym (tylko 6% wszystkich programów z lat 2010 - 2012). Wzrosła zarówno liczba programów z jednym warunkiem dodatkowym (z 41% do 51%), jak również liczba programów z dwoma warunkami dodatkowymi (z 22% do 33%). Oznacza to wzmocnienie znaczenia funkcji motywacyjnej w stosunku do funkcji retencyjnej.

Po okresie niepokoju na rynkach finansowych uwidoczniły się zmiany w strukturze jakościowej warunków nabywania uprawnień. Od lipca 2009 do czerwca 2010 osiem na dziesięć warunków konstruowano w oparciu o parametry nierynkowe (np. zysk netto, przychody, EBITDA), a tylko dwa na dziesięć odnosiła się do sytuacji spółki w kontekście rynku (np. ceny akcji). W programach z lat 2010 - 2012 udział warunków rynkowych w puli wszystkich warunków wzrósł do 28%, a warunków nierynkowych spadł do 66%.

Nasi Klienci o nas: