Organizacja przedsiębiorstw

Skutecznie usprawniamy działalność przedsiębiorstwa

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

  • przed firmą pojawiają się nowe wyzwania związane ze zmianą wielkości organizacji, np. nowy klient strategiczny wymagający spełnienia określonych standardów organizacyjnych
  • metody zarządzania nie nadążają za rosnącą skalą organizacji (np. problemy z zakresami odpowiedzialności)
  • sytuacja ekonomiczna wymaga radykalnych posunięć, a nie chcemy stracić najcenniejszych pracowników
  • historyczne zaszłości w strukturze, nazewnictwie stanowisk, podziale obowiązków zaczynają być przeszkodą w utrzymaniu dynamicznego rozwoju

Wyróżniamy się na rynku

 

Potrafimy włączyć się na każdym etapie zmiany organizacyjnej od diagnozy, przez projektowanie, przygotowanie aktów prawnych, aż po działania wdrożeniowo-komunikacyjne. Chętnie podejmujemy się sytuacji nietypowych, gdzie standardowe rozwiązania zawiodły.

Nasze podejście:Diagnozujemy potrzeby organizacji.

Opracowujemy plany działań restrukturyzacyjnych.

Uwzględniamy interesy wszystkich partnerów społecznych, aby zmiana przebiegła sprawnie.


Zapewniamy optymalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy stanowiska / role w procesie.

Wykorzystujemy sprawdzone know-how z dziedziny Zarządzania Zmianą i Zarządzania Projektami.


Nasze osiągnięcia

 

 

  • Konsolidacja równoległych struktur sprzedażowych Klienta z branży budowlanej bez utraty kluczowych pracowników
  • Znaczne podniesienie wyników ekonomicznych w firmie z branży FMCG w wyniku dezintegracji wewnętrznego łańcucha dostaw

Nasi Klienci o nas: