Raport płacowy – Przegląd Wynagrodzeń

Stale monitorujemy wynagrodzenia pracowników

Trio Advisory od wielu lat prowadzi cykliczne badanie wynagrodzeń pracowników. Wyniki badania publikowane są w Przeglądzie Wynagrodzeń udostępnianym spółkom, które wzięły w nim udział. Przegląd Wynagrodzeń Trio Advisory to narzędzie wspierające pracę HR Managera. Pomaga prowadzić świadomą politykę wynagradzania.

W praktyce ma to szczególne znaczenie w sytuacjach:

 • formułowania oferty dla kandydatów w procesach rekrutacji,
 • negocjacji podwyżkowych (również z partnerem społecznym),
 • planowania funduszu płac,
 • identyfikowania ryzyka w zakresie kapitału ludzkiego w firmie

Mateusz Miciul Konsultant Kontakt
K: +48 519 898 611
Doświadczony analityk i konsultant z praktyką menedżerską. Od dwóch lat specjalizujący się w budowaniu i optymalizacji polityki wynagrodzeniowej dla organizacji z różnych branż. Przeprowadził wiele projektów związanych z wartościowaniem stanowisk pracy i funkcji oraz setki porównań systemów wynagrodzeniowych i motywacyjnych. Współuczestniczył w projektach opracowania i przygotowania metodologii raportowania wskaźników HR-owych na potrzeby firm w oparciu o wskaźniki biznesowe. Jako konsultant uczestniczył w procesach planowania budżetu kosztów osobowych, jego monitorowaniu i analizie odchyleń dla realizacji projektów związanych ze świadczeniami dodatkowymi (śledzenie trendów rynkowych, analiza potrzeb, przygotowywanie rekomendacji, wdrażanie zmian). Świadczył u klientów bieżące wsparcie zespołów wynagrodzeń i świadczeń w rozliczaniu systemów premiowych. Uczestniczył w procesach regulacji wynagrodzeń i premiowania oraz tworzenia regulaminów premiowania dla klientów Grupy.

Zapraszamy do udziału w najnowszym Przeglądzie Wynagrodzeń!

Dzięki niemu, będą mogli Państwo:

 • zyskać możliwość łatwego porównywania swoich danych płacowych w odniesieniu do wyników z makroregionu
 • zdobyć informacje o trendach w benefitach
 • dowiedzieć się jak będą kształtowały się podwyżki na danych stanowiskach w najbliższych miesiącach
 • otrzymać grafikę gotową do wykorzystania w prezentacji przed zarządem czy w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi
 • mieć możliwość podsumowania analizy wyników podczas praktycznych warsztatów z konsultantem
 • uzyskać dostęp do platformy online będącej funkcjonalnym narzędziem w codziennej pracy działu HR

 

Podbierz broszurę informacyjną: Broszura Przegląd wynagrodzeń

Informacje o raporcie

 

 

data publikacji: 25 maja 2018 r.
koszt udziału w badaniu: 4 000 zł + VAT

 

Każdy uczestnik badania otrzymuje dostęp do aplikacji, w której znajdzie:

 • raport rynkowy zawierający wyniki analizy danych dla wszystkich stanowisk uwzględnionych w badaniu dla wybranego rynku
 • wyniki porównania danych płacowych uczestnika do danych rynkowych
 • wyszukiwarkę stanowisk z możliwością filtrowania po województwach i aglomeracjach

 

oraz praktyczny warsztat z konsultantem podsumowujący wyniki raportu.

 

DODATKOWE OPCJE ZGŁOSZENIA

 • dodatkowe porównanie do danych regionalnych (koszt 1900 zł + VAT)
 • dodatkowe porównanie poszczególnych pracowników do wyników badania (koszt 1500 zł + VAT)
 • dodatkowe porównanie do rynku złożonego z wybranych firm (koszt 2000 zł + VAT)

Dostępne są również wcześniejsze wersje raportów.

 

 

Zapytaj o raport

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Zgłoś swój udział w badaniu

Dostępne raporty

 Przemysł i Produkcja
jesień 2017

 

 

raport płacowySieci Handlowe
jesień 2017

 

 

przegląd wynagrodzeń


 

Jeśli chcą Państwo bliżej poznać wartość przeglądu wynagrodzeń zapraszamy do kontaktu!

Metodologia badania została opracowana przez naszych konsultantów z uwzględnieniem ich wieloletnich doświadczeń. Wzięliśmy pod uwagę zarówno najlepsze praktyki w zakresie badań wynagrodzeń jak również sugestie praktyków HR z branży produkcyjnej w zakresie funkcjonalności raportu i jego praktycznego zastosowania. Dzięki temu nasz raport jest:

   

 • optymalnie dopasowany do specyfiki potrzeb i oczekiwań firm,

 • wartościowy w bieżącym stosowaniu, poprzez bardzo czytelne i praktyczne  analizy,

 • miarodajny w zakresie wyników prezentowanych również z uwzględnieniem regionalizacji geograficznej danych,

 • elastyczny w formie prezentacji danych – każda kolejna edycja jest uzupełniana o sugestie uczestników kolejnych badań,

 • łatwy do uzyskania dla uczestników badania dzięki maksymalnemu uproszczeniu procesu zbierania i agregacji danych.

Co wyróżnia Przegląd Wynagrodzeń Trio Advisory na tle innych raportów płacowych?

Intuicyjny proces mapowania stanowisk prowadzony wspólnie z konsultantem

Podstawą naszego badania jest właściwe mapowanie stanowisk w organizacji do poszczególnych kategorii badawczych. Podejście zastosowane w Przeglądzie Wynagrodzeń pozwala wykonać to zadanie bardzo sprawnie, unikając błędów dzięki intuicyjnej i przejrzystej klasyfikacji stanowisk w dwóch wymiarach: Poziomu w ścieżce kariery oraz Obszaru Funkcyjnego (lub bardziej szczegółowo: konkretnej dyscypliny). W procesie mapowania uczestniczy nasz konsultant.

 
Przejrzysta forma prezentacji wyników

O użyteczności badania decyduje łatwość, z jaką możemy interpretować jego wyniki. Nasze podejście zapewnia możliwość analizowania wyników na różnych poziomach szczegółowości, od bardzo ogólnego jak cały obszar funkcyjny, aż po bardzo szczegółowy na poziomie poszczególnych stanowisk. Narzędziami uzupełniającymi wyniki badania są: Porównanie danych płacowych Firmy do Rynku oraz pakiet wyników w formie pliku XLS z wbudowaną przeglądarką umożliwiającą m.in. filtrowanie wyników wg kryteriów dotyczących firmy, czynników demograficznych, a także zawężania rynku do poszczególnych województw z możliwością wyboru, czy zależy nam na danych z aglomeracji, czy poza aglomeracjami.

 
Każdy uczestnik ma wpływ na kształt próby badawczej

Możliwość dodatkowego porównania do wybranych regionów do rynku złożonego z wybranych przez Klienta firm.

 
Pakiet uczestnika zawiera konsultacje dotyczące interpretacji wyników

W ramach pakietu usług związanych z badaniem, wyniki porównania rynkowego są przez nas szczegółowo analizowane i omawiane z każdym uczestnikiem. Efektem konsultacji zazwyczaj są wnioski dotyczące obecnej praktyki zarządzania polityką płacową w firmie oraz ewentualne rekomendacje zmian mających na celu podniesienie skuteczności w tym obszarze. W razie takiej potrzeby, konsultanci Trio Advisory dysponują odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem, aby wspierać uczestników naszych badań we wdrażaniu skutecznych narzędzi zarządzania polityką wynagradzania.

Nasi Klienci o nas: