Planowanie sprzedaży i operacji (SOP)

Integrujemy planowanie sprzedaży i operacji

Tradycyjny sposób planowania działalności handlowej oraz całości działalności operacyjnej przedsiębiorstwa realizowany jest najczęściej w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie pracowników i managerów. Każdy w tym procesie kieruje się również celami, jakie wyznaczyła mu organizacja. Czy cele wyznaczone dla każdego z zespołów w Twoim przedsiębiorstwie są zbieżne? Czy weryfikacja planów sprzedażowych pociąga za sobą zmianę realizacji planów na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw? Jak szybko reaguje Twoja organizacja na zmiany rynkowe?

 

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

  • występują duże straty z tytułu złej struktury zamówień/zwrotów
  • występuje nadprodukcja, która powoduje straty
  • następują zatory w realizacji zamówień
  • spada rentowność sprzedaży mimo wzrostu wolumenu
  • narastają wewnątrzorganizacyjne konflikty na tle realizacji planów/targetów
  • zidentyfikowany jest problem trwałej rozbieżności między planowaniem, a realizacją

Wyróżniamy się

 

Planowanie sprzedaży i operacji (SOP) jest zmianą sposobu myślenia o planowaniu w organizacji. O zmianach w organizacji nie myślimy wyłącznie przez pryzmat parametrów i systemów IT. Gwarancją sukcesu wdrożenia systemu jest zaangażowanie i zrozumienie w organizacji. Jesteśmy świadomi, że firma to ludzie. Żaden system nie zastąpi zaangażowania zespołu. System IT jest jedynie narzędziem, które może być dowolnym systemem wspierającym automatyzacje przepływu informacji oraz planowanie i podejmowanie decyzji.

Nasze podejście

Wspieramy przedsiębiorstwa we wdrażaniu i stosowaniu narzędzi zintegrowanego planowania produkcji i sprzedaży. Celem jest ich zbilansowanie i znaczące zwiększenie poziomu satysfakcji Klienta przy optymalizacji kosztów produkcji i kosztów dostępności.

 Przeprowadzamy audyt organizacji z uwzględnieniem badania gotowości zespołu do wdrożenia

Diagnozujemy istotne potrzeby organizacji, wskazujemy pożądane do wdrożenia narzędzia informatyczne

Identyfikujemy kluczowe parametry oraz warunki sukcesu wdrożenia


Tworzymy szczegółowy plan, który angażuje wszystkich uczestników wdrożenia

Wdrożenie planu jest od początku elementem uczenia organizacji funkcjonowania w cyklu planowania wg SOP

Stale doskonalimy metodologię działania


Nasze osiągnięcia

 

  • Przeprojektowanie procesów planowania umożliwiające wygenerowanie oszczędności na zmniejszeniu strat z tytułu zwrotów na poziomie 7% wartości sprzedaży (towary nietrwałe)
  • Plan integracji planowania struktury produkcji umożliwiający redukcję efektu spadku rentowności wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży
  • Identyfikacja (likwidacja) błędnego procesu przepływu informacji powodującego funkcjonowanie firmy w oparciu o dwa różne zestawy danych realizacji planów

Nasi Klienci o nas: