Sprzedaż i marketing

Wiedzę ukrytą w danych przekształcamy na efektywne decyzje i strategie biznesowe

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

  • szukają skutecznych strategii komunikacji marketingowej i sprzedażowej, wykorzystujących wiedzę o kliencie rozproszoną w różnych systemach firmy.
  • oczekują kompleksowego podejścia obejmującego cały proces – od pozyskania danych o kliencie, poprzez ich wzbogacenie aż do ich wykorzystania w skutecznej komunikacji, budowaniu relacji i lojalności.

Grzegorz Goldian Partner Kontakt
K: +48 607 388 879
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w marketingu relacyjnym, programach lojalnościowych i CRM. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał w EURO RSCG oraz Saatchi & Saatchi. Jest także ekspertem w wykorzystaniu technik modelowania statystycznego i data mining w optymalizacji procesów biznesowych, skutecznej komunikacji marketingowej i sprzedaży.

Wyróżniamy się na rynku

 

  • Umiemy określić przyszłą wartość klienta lub leada, nawet na wczesnym etapie budowania relacji
  • Umiemy określić ryzyko i czas odejścia, dzięki czemu możesz temu zapobiec
  • Umiemy przewidzieć jak Twój klient zareaguje na określoną ofertę, dzięki czemu Twoje kampanie będą efektywniejsze
  • Przewidywanie sprzedaży pozwoli Ci na efektywne dostosowanie procesów logistycznych i produkcji

Zakres naszych usług

Campaign Management

Dzięki zaawansowanym technikom analitycznym (data mining) jesteśmy w stanie dostarczać wartościowy customer insight pomagający naszym klientom zrozumieć ich klientów, dobrać odpowiednie produkty, ofertę, czas i sposób jej dostarczenia.

Dzięki technikom scoringowym i predykcyjnym dobierzemy właściwych klientów do danej kampanii gwarantującej jej opłacalność.

Mamy szczególne doświadczenia w branży retail, mającej swoją specyfikę – opracowane metody pomiarów rzeczywistego wpływu kampanii na decyzje klienta: klient może przyjść do sklepu niekoniecznie pod jej wpływem. Odpowiednio zaplanowana selekcja klientów do kampanii pozwala na określenie jej rzeczywistego wpływu oraz zwrotu z inwestycji ROI. Open czy click to jeszcze nie ROI, choć w jakimś stopniu go przewiduje. My mierzymy rzeczywiste efekty, wyrażone w złotówkach.

 

Marketing Automation

Kampanie marketingowe wymagają dużych zasobów do ich obsługi. Wiedza ukryta w bazie danych klientów, w CRM może być w sposób automatyczny przekładana na automatyczną realizację komunikacji marketingowej i sprzedażowej, oszczędzając czas, jaki trzeba poświęcić na realizację kampanii.

Pomagamy zdefiniować właściwe i optymalne z punktu widzenia konwersji ścieżki komunikacji wiodące do zakupu. System marketing automation, w odpowiedni sposób przygotowane (nauczone) będą wykrywać i alarmować lub samodzielnie wykonywać przypisaną akcję w sytuacjach zagrożenia odejściem czy nadejściem właściwego momentu na dostarczenie odpowiedniej oferty.

Naszym wyróżnikiem jest to, że w projektowaniu ścieżek klienta (Customer Journey) wykorzystujemy nie tylko wiedzę ogólną i best practices, ale wiedzę ukrytą w bazie danych klientów, historii ich transakcji i zachowań, dzięki czemu wiemy co działa i z jaką skutecznością.

Pomagamy także wybrać, zintegrować z CRM i zaimplementować systemy MA najbardziej odpowiadające wymaganiom naszego klienta.

 

Customer Feedback Management

Implementujemy procesy i narzędzia do pomiaru satysfakcji klienta, informacje pozyskiwane mogą być różnymi kanałami komunikacji (sms, email, wywiad telefoniczny). Proces jest całkowicie zautomatyzowany – zapytanie o satysfakcję może być wywalane automatycznie, np. po dokonaniu zakupu przez klienta. Informacja o wyniku zasila CRM pozwalając obsłudze klienta na natychmiastowe podjęcie stosownych akcji. Dane te są jednocześnie jednym z cenniejszych źródeł informacji o kliencie, bowiem bardzo dobrze przewidują jego przyszłe relacje z marką: zagrożenie odejściem, lojalność. Mierzone mogą być standardowe wskaźniki, np. Net Promoter Score (SATMETRIX) jak również bardziej zaawansowane narzędzia badające różne aspekty kontaktu klienta z marką (produkt, obsługa klienta).

Ciągły monitoring satysfakcji klienta gwarantuje możliwość podejmowania działań naprawczych we właściwym czasie, gwarantując wyższą skuteczność.

 

Geomarketing – wzbogacamy dane i wiedzę o kliencie

Geomarketing umiejscawia markę i klienta w przestrzeni geograficznej, która bardzo często ma kluczowy wpływ na sprzedaż. Wiemy gdzie mieszkają Twoi klienci, jakie lokalne czynniki mogą wpływać na rozwój Twojego biznesu. Pomożemy podjąć decyzje o właściwej lokalizacji lub ekspansji sieci czy o sposobie prowadzenia lokalnych kampanii marketingowych.

Dysponujemy wiedzą i narzędziami pozwalającymi diagnozować przyczyny niepowodzenia biznesu w określonych lokalizacjach jak również zidentyfikować czynniki sukcesu i przenosić wiedzę i dobre praktyki do innych punktów sieci.

Dane, którymi dysponujemy nadają się doskonale do wzbogacenia wiedzy o kliencie w systemie CRM B2C, co umożliwia efektywne targetowanie klienta już na wczesnym etapie jego rozwoju i budowania relacji. Efektywny lead scoring z wykorzystaniem zewnętrznych danych pozwala na osiągnięcie dużo wyższych konwersji i wyników sprzedaży. Na podstawie analizy naszych danych połączonych z danymi z CRM jesteśmy w stanie oszacować potencjalną przyszłą wartość klienta, zanim stanie się on stabilnym i przewidywalnym klientem. Skuteczny marketing często generuje duży napływ leadów, co może sprawiać problemy operacyjne. Pomagamy w ocenić leada i skierować go na najbardziej skuteczną ścieżkę komunikacji jeśli na to zasługuje.

 

Programy lojalnościowe

Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów lojalnościowych, w zakresie mechanik, regulaminów, projektu i wdrożenia systemów informatycznych do ich obsługi. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na audyt działających już programów lojalnościowych i ich ocenę pod kątem poprawności procesów, efektywnością komunikacji. Umiemy ocenić efektywność programu lojalnościowego oraz zwrot z inwestycji.

 

Programy motywacyjne

Rekomendacje sprzedawcy nadal są jednym z najistotniejszych czynników zakupowych. Odpowiednio skonstruowany program motywacyjny jest w stanie istotnie podnieść wyniki sprzedaży produktu, poprzez zaangażowanie osób, od których zależy sprzedaż. Zidentyfikowanie wszystkich kluczowych czynników wpływających na decyzję końcowego klienta oraz zaangażowanie ich w program oferujący korzyści zarówno na poziomie materialnym jak i emocjonalnym zacieśnia więź klienta biznesowego z marką dając jej przewagę na konkurencyjnym rynku.

 

Integracja danych, zarządzanie jakością, audyt danych i procesów CRM

Integracja danych oraz zarządzanie ich jakością leży u podstaw efektywnej komunikacji marketingowej. Rozproszone dane nie tylko nie są źródłem wiedzy, mogą być również źródłem problemów. Oferujemy zarówno doradztwo jak i wdrożenia systemów integrujących dane, poprawiających ich jakość.

Wycinek wiedzy o kliencie może prowadzić do niewłaściwych wniosków czy podejmowania nieefektywnych czy wręcz niedozwolonych prawnie działań marketingowych. Integracja danych zapewnia zawsze aktualne dane o kliencie, pozwalające w każdej chwili podjąć właściwe decyzje, gwarantując bezpieczeństwo prawne oraz wysoką konwersję i skuteczność.

Nasze podejście:Holistyczne podejście do danych – rozproszone dane nie są źródłem wiedzy.

Wzbogacamy wiedzę o kliencie integrując dane z zewnętrznych źródeł.


Zaawansowane narzędzia analityczne i szybkie rezultaty.

Multidyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów – właściwe i kompleksowe rozwiązania.


Nasze osiągnięcia

 

 

  • Zwiększenie response i ROI w kampaniach (telemarketing, emailing, direct mail) – średnio o 200%
  • Narzędzia umożliwiające pomiar faktycznego ROI kampanii, nie zawsze jest to oczywiste, szczególnie w branży retail
  • Zwiększenie powtarzalności zakupów, zmniejszenie liczby odchodzących klientów

Nasi Klienci o nas: