Usługi i doradztwo energetyczne

 

Trio Energy powstało na skutek rosnącego zainteresowania naszych klientów produktami i usługami związanymi z branżą energetyczną. Wciąż rosnące ceny energii elektrycznej, obawa blackout’u, stopnie zasilania, niepewność dostaw energii elektrycznej, wysokie kary administracyjne opisane we wciąż zmieniających się aktach prawnych, spowodowały powołanie wyspecjalizowanego zespołu do obsługi przedsiębiorców
w następujących kierunkach:

 

 

1. Odnawialne źródła energii:

 • Analizy, ekspertyzy i opinie dotyczące regulacji prawnej;
 • Pomoc przy aplikowaniu do systemów wsparcia OZE (aukcje, FIT, FIP) a także w rozliczeniach m.in. z URE, ZR S.A.;
 • Szczegółowe analizy i doradztwo dotyczące biogazowni rolniczych (wybór technologii, dostawcy agregatów, wsadu, rozwiązań towarzyszących);
 • Doradztwo w sprawie źródeł finansowania, pozyskiwania dotacji, grantów i dopłat;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania koncesji WEE i WCC;

 

2. Efektywność energetyczna:

 • Opinie prawne i analizy techniczne;
 • Audyty efektywności energetycznej i audyty przedsiębiorstw;
 • Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej;

 

3. Kogeneracja:

 • Opinie prawne i analizy techniczne;
 • System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji: świadectwa pochodzenia z kogeneracji, aukcje, premia gwarantowana, premia kogeneracyjna, premie indywidualne;
 • Audyty jednostek kogeneracji.

 

4. Prawo energetyczne:

 • Opinie prawne, analizy i ekspertyzy dotyczące działalności gospodarczych regulowanych przez Prawo energetyczne;
 • Pomoc przy regulacjach związanych z energetyką, m.in. pomoc publiczna, sprawozdawczość itp.

 

Ponadto oferujemy:

 1. szeroko pojęty consulting: szkolenia i warsztaty zamknięte i otwarte, dedykowane spotkania z ekspertami branżowymi;
 2. eventy branżowe;
 3. aranżacja spotkań biznesowych;
 4. promocja i marketing w sektorze energetycznym;
 5. działania zwiększające zasięg, dotarcie do klienta i sprzedaż.