Wyceny i modelowanie

Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze

Od ponad 17 lat wykonujemy wyceny aktuarialne rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze.

 

Realizując kilkaset projektów rocznie mamy największe na rynku doświadczenie skutkujące znajomością specyfiki licznych branż, grup kapitałowych, spółek polskich i międzynarodowych koncernów, spółek o różnych strukturach właścicielskich (notowanych na GPW, z udziałem Skarbu Państwa, z udziałem kapitału zagranicznego, itd.).

Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Lidia Chlebowicz Key Account Manager Kontakt
K: +48 505 195 333

NASZE GWARANCJE

 

GWARANCJA RZETELNOŚCI

Szerokie kompetencje i niezawodny schemat realizacji projektu sprawdzony w tysiącach wycen gwarantuje rzetelność wyników. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług doceniają polscy i międzynarodowi audytorzy.

 
GWARANCJA TERMINOWOŚCI

Gwarantujemy otrzymanie rezultatów przeprowadzonych wycen w dogodnych terminach ustalanych indywidualnie i dostosowanych do specyfiki działania i potrzeb spółki.

 
GWARANCJA SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Bieżąca komunikacji z Klientem i audytorem w zakresie założeń gwarantuje komfort pracy i spokój ducha po stronie osób odpowiedzialnych w Spółce za sporządzenie sprawozdania finansowego.

 
GWARANCJA DORADZTWA

Gwarantujemy wsparcie Klientów w procesach zmian i sytuacjach nietypowych (analizy zmian salda rezerw, zmiana polityki rachunkowości, procesy restrukturyzacji i PDO, inne). Do Państwa dyspozycji oddajemy wiedzę i doświadczenie audytorskie członków zespołu wycen zdobyte w firmach z tzw. „Wielkiej Czwórki”.

Zgodnie z zaleceniami KSR 6 i MSR 19 wyceniamy metodą aktuarialną:

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE*:
  • odprawy emerytalne
  • odprawy rentowe
  • odprawy pośmiertne

ŚWIADCZENIA DODATKOWE**:

  • nagrody jubileuszowe
  • deputaty węglowe
  • ekwiwalent z tytułu prawa do ulgi energetycznej
  • koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • koszty świadczeń medycznych
  • renty wyrównawcze
  • inne


**  świadczenia wynikające z prawa pracy
**  świadczenia fakultatywne, które mogą wystąpić w spółce, a zasady ich naliczania i wypłat najczęściej opisane są w regulaminie wynagradzania czy w zakładowym układzie zbiorowym pracy

 

Z każdej wykonanej wyceny aktuarialnej sporządzamy raport podpisany przez licencjonowanego aktuariusza, zawierający prezentację wyników wykonanych prac, szczegółowy opis metodologii wyceny oraz przyjęte założenia aktuarialne.
W skład naszego zespołu wchodzą wyłącznie doświadczeni i licencjonowani aktuariusze, wpisani do rejestru aktuariuszy, dostępnego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, będący Członkami rzeczywistymi Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Co nas wyróżnia? 

RAPORT TRIO ADVISORY
"Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie"


Bazując na naszym bogatym doświadczeniu opracowaliśmy drugą już edycję unikatowego raportu "Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie", ukazującego dane z analiz 228 spółek z 16 sektorów zatrudniających ponad 370 000 pracowników.


Raport przedstawia trendy w zakresie stosowania świadczeń pracowniczych podlegających wycenie aktuarialnej oraz jest swego rodzaju odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na analizy rynkowe, kluczowe w podejmowaniu decyzji o całokształcie systemu świadczeń pracowniczych oraz planowanych wzrostach wynagrodzeń. 

wycena aktuarialna rezerw, wycena świadczeń pracowniczych

Zamów ofertę na wycenę aktuarialną

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Kim jest aktuariusz?

Aktuariusz jest specjalistą zajmującym się obliczaniem ryzyka projektów finansowych. Dokonuje on skomplikowanych analiz, dzięki którym może oszacować wysokość rezerw ubezpieczeniowych, wysokość składek i świadczeń. Aktuariusz dokonuje również kalkulacji prawdopodobieństw różnych zdarzeń losowych, które mogłyby mieć realny wpływ na kwestie finansowe. Może być również zatrudniony w firmie doradczej lub biurze rachunkowym, gdzie zajmuje się też wyceną rezerw na świadczenia pracownicze, które wynikają z przepisów Kodeksu Pracy a także wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstw.

Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo pomocy w tak ważnych kwestiach jak optymalizacja kosztów, profesjonalna wycena elementów biznesu, planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej, doradztwo transakcyjne, czy też doradztwo ubezpieczeniowe oraz pozyskiwanie kapitału (również z funduszy unijnych), mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo ze strony aktuariusza. Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim i finansami to zadanie wymagające, które warto zlecić fachowcom.