Wyceny i modelowanie

Wycena środków trwałych

Trio Advisory świadczy usługi w zakresie wyceny środków trwałych. Wyceniamy nieruchomości (budynki, grunty) oraz różnego rodzaju ruchomości (maszyny, urządzenia i wyposażenie). Nasi specjaliści są uznanymi na rynku ekspertami w projektach wycen wszystkich elementów majątku. Ich kompetencje dodatkowo poświadcza certyfikat uznania europejskiego rzeczoznawcy (Recognised European Valuer - REV) nadany przez The European Group of Valuer's Associations (TEGoVA) w Brukseli. Wykonywali wyceny środków trwałych dla wielu renomowanych spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystko to umożliwia nam oferowanie usług na najwyższym poziomie.

Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Lidia Chlebowicz Key Account Manager Kontakt
K: +48 505 195 333

Wycena środków trwałych sporządzana
jest najczęściej dla celów:

 

  • sprzedaży
  • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
  • sprawozdań finansowych
  • ubezpieczenia
  • zabezpieczenia kredytów
  • innych zgodnych z potrzebą zamawiającego

METODOLOGIA WYCENY

 

W wycenie środków trwałych stosujemy różnorodne metody wyceny uzależnione m.in. od grupy, czy dostępności danych porównawczych.

 

Wycena gruntów jest wykonywana przy wykorzystaniu podejścia porównawczego. W zależności od dostępności danych porównawczych jest stosowana metoda korygowania ceny średniej lub metoda porównania parami.

Wycena budynków jest przeprowadzana w oparciu o podejście dochodowe lub podejście kosztowe, w zależności od przeznaczenia danego obiektu. W przypadku zastosowania podejścia dochodowego przewidujemy zastosowanie metody zysków, techniki kapitalizacji prostej lub złożonej. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego wykorzystujemy metodę kosztu zastąpienia.

Do wyceny budowli oraz ruchomości jest stosowane podejście porównawcze lub podejście kosztowe. Wybór podejścia do wyceny zależy przede wszystkim od istnienia aktywnego rynku, na którym przedmiotem transakcji mogłoby być wyceniane aktywa. W praktyce podejście porównawcze, bazujące na transakcjach rynkowych dotyczy gruntów, biurowców, magazynów, lokali mieszkalnych, samochodów, komputerów, drobnego sprzętu elektronicznego i biurowego. W pozostałych przypadkach zwykle stosowane jest podejście kosztowe, metoda kosztu zastąpienia/odtworzenia.

 

Wycena środków trwałych sporządzana jest w formie operatu szacunkowego, który stanowi formalne opracowanie zawierające dokładny opis, przyjęte metody oraz załączniki (zdjęcia, dokumenty niezbędne do wyceny) wycenianych środków.

Testy na trwałą utratę aktywów

Wykonujemy profesjonalne wyceny utraconych korzyści, a także przeprowadzamy coroczne sprawdzanie trwałej utraty wartości aktywów, która może zajść w wyniku wystąpienia negatywnych zmian dotyczących warunków technologicznych, otoczenia rynkowego, gospodarczego lub prawnego, znacznego spadku przepływów pieniężnych związanych z aktywem względem prognoz (np. w skutek wahania kursów walut i cen towarów), zmian rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu itp.

Zamów ofertę na wycenę środków trwałych

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.