Zarządzanie procesami

Nie tylko wdrażamy zmiany, ale również stabilizujemy biznes przy pomocy dobrze zarządzanych procesów

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

  • firma przygotowuje się do wdrożenia rozwiązań informatycznych, które wymagają zdefiniowanego środowiska procesowego
  • sposób realizacji zadań/procesów w firmie jest niedopasowany lub awaryjny
  • istnieje trudność z określeniem mierników doskonałości procesowej

Wyróżniamy się na rynku

 

Łączymy różne, uzupełniające się kompetencje niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu transformacji od diagnozy, przez projektowanie, plan zarządzania zmianą, przygotowanie aktów prawnych oraz działania wdrożeniowo komunikacyjne.

Nasze podejścieMapujemy aktualne procesy. Analizujemy wymagania  oczekiwany sposób wykorzystania map procesów

Opracowujemy mapy nowych procesów

Testujemy nasze rozwiązania w praktyce


Szkolimy pracowników i kadrę kierowniczą w zakresie projektowanych zmian

Monitorujemy sposób i efekty wdrażanych zmian


Nasze osiągnięcia

 

 

Zmniejszenie obciążenia kadry kierowniczej niepotrzebnymi zadaniami raportowania średnio o 15% w skali każdego dnia.

Nasi Klienci o nas: