Zarządzanie i doradztwo strategiczne

Docieramy do kluczowych problemów organizacji

Dzisiejsza zmienna i nieprzewidywalna rzeczywistość stawia pod znakiem zapytania zasadność długofalowej strategii. Wydaje się, że przetrwanie organizacji na zmieniającym się szybko rynku wymaga sprawności przede wszystkim taktycznej.

 

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

 • w związku ze zmieniającym się otoczeniem chcą przemyśleć elementy swojej tożsamości i kluczowych czynników sukcesu w nowej sytuacji rynkowej,
 • gdy nie mają jasności, czy bieżąca sytuacja jest dostatecznym uzasadnieniem zmiany strategii lub jej korekty,
 • realizując projekty optymalizacyjne lub rozwojowe doszli do momentu pojedynczych decyzji o dużym znaczeniu biznesowym i chcieliby je ująć w szersze wspólne ramy.

Wyróżniamy się

 

Nasi doradcy strategiczni pomagają decydentom dotrzeć do sedna problemów organizacji oraz wspierają ich w procesie definiowania szans i zagrożeń wynikających z realizacji kluczowych celów biznesowych. Dzięki przeglądowi przeróżnych modeli biznesowych potrafimy zidentyfikować nowe przestrzenie biznesowe („blue oceans”) dla dojrzałych rynków

Nasze podejścieGromadzenie i analiza danych potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych:

 • analizy otoczenia biznesowego i trendów
 • analiza danych historycznych
 • diagnozy wnętrza organizacji (pracownicy, procesy, efektywność


Doradztwo i rekomendacje:

 • formułowanie założeń strategicznych
 • definiowanie szans rozwoju
 • tworzenie planów operacyjnych

Wsparcie w projektach wdrożeniowych:

 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie efektywnością biznesową


Nasze osiągnięcia:

 

 

 • Wszystkie strategie wypracowane z nami zostały wdrożone
 • Wszystkie strategie pozwoliły organizacjom rozwinąć się

Nasi Klienci o nas: