Zarządzanie i doradztwo strategiczne

Docieramy do kluczowych problemów organizacji

Dzisiejsza zmienna i nieprzewidywalna rzeczywistość stawia pod znakiem zapytania zasadność długofalowej strategii. Wydaje się, że przetrwanie organizacji na zmieniającym się szybko rynku wymaga sprawności przede wszystkim taktycznej.

 

Klienci zapraszają nas do współpracy, gdy:

 • w związku ze zmieniającym się otoczeniem chcą przemyśleć elementy swojej tożsamości i kluczowych czynników sukcesu w nowej sytuacji rynkowej,
 • gdy nie mają jasności, czy bieżąca sytuacja jest dostatecznym uzasadnieniem zmiany strategii lub jej korekty,
 • realizując projekty optymalizacyjne lub rozwojowe doszli do momentu pojedynczych decyzji o dużym znaczeniu biznesowym i chcieliby je ująć w szersze wspólne ramy.

Magdalena Karda Prezes Zarządu Kontakt
K: +48 500 080 935
Związana z Grupą Trio Management od 2012 roku. W latach 2010–2012 Dyrektor Działu Marketingu Bonnier Business (Polska), wydawcy „Pulsu Biznesu”. Odpowiedzialna za obszar marketingu, komunikacji oraz PR. Równolegle, od lipca 2006 r. do października 2012 r. związana ze spółką Informedia Polska, gdzie od 2008 r. prowadziła dział marketingu.

Wyróżniamy się

 

Nasi doradcy strategiczni pomagają decydentom dotrzeć do sedna problemów organizacji oraz wspierają ich w procesie definiowania szans i zagrożeń wynikających z realizacji kluczowych celów biznesowych. Dzięki przeglądowi przeróżnych modeli biznesowych potrafimy zidentyfikować nowe przestrzenie biznesowe („blue oceans”) dla dojrzałych rynków

Nasze podejścieGromadzenie i analiza danych potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych:

 • analizy otoczenia biznesowego i trendów
 • analiza danych historycznych
 • diagnozy wnętrza organizacji (pracownicy, procesy, efektywność


Doradztwo i rekomendacje:

 • formułowanie założeń strategicznych
 • definiowanie szans rozwoju
 • tworzenie planów operacyjnych

Wsparcie w projektach wdrożeniowych:

 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie efektywnością biznesową


Nasze osiągnięcia:

 

 

 • Wszystkie strategie wypracowane z nami zostały wdrożone
 • Wszystkie strategie pozwoliły organizacjom rozwinąć się

Nasi Klienci o nas: