Zespół

Magdalena Karda Prezes Zarządu Kontakt
K: +48 500 080 935
Związana z Grupą Trio Management od 2012 roku. W latach 2010–2012 Dyrektor Działu Marketingu Bonnier Business (Polska), wydawcy „Pulsu Biznesu”. Odpowiedzialna za obszar marketingu, komunikacji oraz PR. Równolegle, od lipca 2006 r. do października 2012 r. związana ze spółką Informedia Polska, gdzie od 2008 r. prowadziła dział marketingu.
Michał Świda CFO, Członek Zarządu Kontakt
K: +48 508 389 749
Związany z Grupą Trio Management od 2003 roku, poprzednio w PricewaterhouseCoopers. W trakcie swojej pracy nadzorował i uczestniczył w kilkuset projektach doradztwa finansowego (wyceny, optymalizacja kosztów, modelowanie finansowe). Prowadzi także projekty z zakresu restrukturyzacji i Interm Managementu. W czasie wolnym pasjonat sportu, z zamiłowania trener (m.in. CrossFit Lvl 1)
Paweł Straszyński Partner, Członek Zarządu Kontakt
K: +48 502 389 828
Pomysłodawca i współzałożyciel Grupy Trio Management. W branży konsultingowej od ponad 20 lat. Karierę rozpoczynał w Coopers&Lybrand (obecnie PwC). Założył, zarządzał i rozwinął szereg firm technologicznych oraz funduszy celowych, m.in. Relyonart Fund, Hexa Group czy Life Science Innovations Fund. Nurek w czasie wolnym.
Adam Maciej Cudny Partner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kontakt
K: +48 503 099 787
Pomysłodawca i współzałożyciel Grupy Trio Management. Ekspert ds. finansów (CIMA, ACCA) z ponad 20-letnim doświadczeniem w konsultingu (6 lat w PwC, 15 w Grupie Trio Management). Założył, zarządzał i rozwinął szereg firm technologicznych oraz funduszy celowych, m.in. Relyonart Fund, Hexa Group czy Live Science Innovations Fund. W wolnych chwilach żegluje, posiada patent kapitana jachtowego. 
Jacek Bagiński Partner Kontakt
K: +48 607 240 840
Jacek Bagiński jest doświadczonym menedżerem z ponad 20 letnim doświadczeniem w różnych dziedzinach businessu poczynając od handlu detalicznego, branży farmaceutycznej, FMCG, a kończąc na wydobyciu i produkcji kruszyw, gazu i ropy naftowej. Jacek był członkiem zarządów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i międzynarodowych korporacji o obrotach od Eur 10m do ponad Eur 800m. Pracując w tych przedsiębiorstwach, Jacek był odpowiedzialny za planowanie strategiczne, rozwój i zarządzanie businessem, finansowanie, M&As oraz wyjście z inwestycji.
Tomasz Szostek Dyrektor, S&OP Expert Kontakt
K: +48 694 660 255
Manager, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od niemal 20 lat na stanowiskach zarządczych w różnorodnych firmach w tym w dużych przedsięwzięciach, także własnych. Zarządzał dużymi zespołami. Wiele lat związany z branżą Telco/IT. Specjalista outsourcingu, managed services i SOP. Buduje i optymalizuje procesy oraz narzędzia do ich nadzorowania i pomiaru efektywności. Silnie analityczny i multidyscyplinarny. W Grupie Trio Management jest odpowiedzialny za rozwój doradztwa i budowę narzędzi.
Joanna Jamka Partner Kontakt
K: +48 500 161 297
W branży konferencyjnej od 2003 roku. W trakcie swojej pracy odpowiadała za przygotowanie, opracowanie merytoryczne i nadzór realizacji kilkuset wydarzeń kongresów, konferencji i warsztatów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej. Związana była m.in. z takimi liderami rynku jak Informedia Polska (oraz ECU Marketing), Bonnier Business Polska (Puls Biznesu).​
Grzegorz Goldian Partner Kontakt
K: +48 607 388 879
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w marketingu relacyjnym, programach lojalnościowych i CRM. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał w EURO RSCG oraz Saatchi & Saatchi. Jest także ekspertem w wykorzystaniu technik modelowania statystycznego i data mining w optymalizacji procesów biznesowych, skutecznej komunikacji marketingowej i sprzedaży.
Marta Pajączkowska Partner Kontakt
K: +48 509 435 993
Doświadczony prawnik, adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, w tym ponad 10-letnim w obsłudze podmiotów gospodarczych w międzynarodowym środowisku. Uczestniczyła w szeregu często skomplikowanych transakcji, w tym fuzji i przejęć, inwestycyjnych, z zakresu praw własności intelektualnej, w obszarze nieruchomości oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Z sukcesem prowadzi również procesy sądowe.
Marcin Kukulski Dyrektor Kontakt
K: +48 506 137 100
Specjalista pracujący w branży doradczej od roku 2001. Karierę rozpoczynał w PricewaterhouseCoopers (obecnie PwC), a w roku 2005 dołączył do Grupy Trio Management. Kluczowe obszary ekspertyzy to: wyceny aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze, konstruowanie i wycena programów motywacyjnych dla zarządu i kluczowych pracowników (opcje menedżerskie), wycena spółek oraz składników ich majątku (wartości niematerialne, znaki towarowe, marki, aktywa trwałe) oraz modelowanie finansowe.
Agnieszka Cudna-Ryczer Dyrektor Kontakt
K: +48 516 019 678
Agnieszka Cudna-Ryczer w 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, w roku 2004 sfinalizowała ścieżkę Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości otrzymując certyfikat (Nr 127/R/2004) Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Od 2006 roku konsultant w Grupie Trio Management, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze oraz wycen spółek, wycen majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów wycen aktuarialnych dla kilku grup kapitałowych min. notowanych na GPW.
Mateusz Miciul Konsultant Kontakt
K: +48 519 898 611
Doświadczony analityk i konsultant z praktyką menedżerską. Od dwóch lat specjalizujący się w budowaniu i optymalizacji polityki wynagrodzeniowej dla organizacji z różnych branż. Przeprowadził wiele projektów związanych z wartościowaniem stanowisk pracy i funkcji oraz setki porównań systemów wynagrodzeniowych i motywacyjnych. Współuczestniczył w projektach opracowania i przygotowania metodologii raportowania wskaźników HR-owych na potrzeby firm w oparciu o wskaźniki biznesowe. Jako konsultant uczestniczył w procesach planowania budżetu kosztów osobowych, jego monitorowaniu i analizie odchyleń dla realizacji projektów związanych ze świadczeniami dodatkowymi (śledzenie trendów rynkowych, analiza potrzeb, przygotowywanie rekomendacji, wdrażanie zmian). Świadczył u klientów bieżące wsparcie zespołów wynagrodzeń i świadczeń w rozliczaniu systemów premiowych. Uczestniczył w procesach regulacji wynagrodzeń i premiowania oraz tworzenia regulaminów premiowania dla klientów Grupy.